Trender just nu 

Inflation, elchocker, krig, kompetensbrist – ja det är inte jättemånga muntra saker när jag läser tidningar eller ser på nyheterna. Det känns många gånger som att media eldar på de dåliga nyheterna i onödan. 

Jag väljer att sålla bland nyheterna och försöka tänka positivt – just nu är det många som vill ut och mötas, teama upp med sina kollegor och planera julfester och kickoffer. Vi är väldigt glada över att mötesboomen fortsätter och än ser vi ingen avmattning. 

Vi kan skönja några trender som vi trodde skulle komma och några som ställer till det lite.  

Det vi kan se är att hybridmöten inte alls har blivit lika populärt som vi förutspått. Att kollegan som arbetar på annan ort kan vara med över länk är vanligt och minskat resande gör mer gott för miljön. Däremot de lite större mötena där en stor grupp sitter i mötesrummet och en annan stor grupp är med på länk, de ser vi inte så många av idag. Dels tror jag att det har att göra med att pandemin har fått oss att förstå att de allra flesta möten blir så mycket bättre när vi ses i det verkliga livet. Dessutom är det svårt att de som är med på länk blir en del av mötet som de som är med fysiskt. För att genomföra dessa möten på bäst sätt krävs mycket planering och en moderator som får med sig alla deltagare. 

Vi har sett en enorm ökning av aktiviteter i samband med konferens och det fortsätter även framöver. Det ska vara teamstärkande aktiviteter och gärna något som man inte testat innan. Julbord är det väldigt stor efterfrågan på just nu, och stora, generösa julfester. Inte så konstigt med tanke på hur många inställda fester vi haft under pandemin.  

Vi märker en större förväntan på att det ska vara bra kvalitet på mötesplatserna, priset är ofta inte en viktig fråga utan bokarna tänker mer på vilket värde de får för pengarna. Idag går det inte att komma undan med halvslitna hotellrum eller teknik som strular. Allt ska vara bra. 

Fler mötesbokare ber om vegetarisk mat, många gånger av hållbarhetsskäl, men däremot är det inte alltid den informationen går ut till deltagarna. Det betyder att det blir personalen på mötesanläggningarna som får ta konflikten när deltagaren inte alls vill ha vegetariskt utan gärna kött. Detta leder många gånger till ökat matsvinn eftersom deltagarna inte äter det som är beställt utan tar något annat, och det blir ju inte alls hållbart då. 

Generellt sett hade jag förväntat mig större efterfrågan på hållbara konferensalternativ vid det här laget – både när det gäller mat, färdsätt och på mötesanläggningar som helhet. Men det är förhållandevis få som efterfrågar det. När kommer hållbarhet vara en självklar sak i samband med konferens, precis som skolsittning varit en självklar sittning i så många år? 

Text: Elin Moritz