Nu dör fler i trafiken

Antalet olyckor och döda i svensk vägtrafik har minskat trots mer trafik och fler fordon.  Frånsett olycksåret 2018 minskade antalet döda från 319 år 2011 till 204 år 2020. Samtidigt ökade antalet bilar från 4,41 till 4,95 miljoner. 

Bakom denna minskning ligger säkrare vägar, säkrare bilar, högre kostnader och kortare körsträckor. Per bil minskade de åren 2000-2023 från ca 1.300 till ca 1.150 mil.  

Som tabellen visar är 2018 ett hack i kurvan, möjligen förklarat med ovanligt många olyckor vid vägarbeten och annars troligen en tillfällig avvikelse.  

Trafikverkets nollvision är att ingen alls skall dö eller skadas i trafiken. Den är förstås rent önsketänkande och förutsätter att alla stannar hemma och dör av svält i stället. Mer realistiskt är målet högst 220 döda. Det nåddes år 2019.  

Men sedan 2022 ökar antalet döda igen. Även det kan förstås vara en tillfällighet. Olyckor händer på marginalen och drabbar oftare rena olycksfåglar. 220-230 döda på runt sex miljoner körda mil är internationellt mycket bra.  

En fjärdedel av de dödade var berusade. Ytterligare en fjärdedel var påverkade av droger och mediciner, dementa och allmänt ur slag. Hälften av de dödade borde alltså inte ha varit ute i trafiken – och absolut inte bakom ratten.  

Den hälft som rask och pigg ändå dödades föll oftast offer för bristande uppmärksamhet, tänkte på annat och såg sig inte för. Mänskligt men farligt. Därför har fordonstillverkarna länge försökt optimera förarmiljön som stöd för förarna.  

Störd koncentration  

Men icke så längre. Bakom ökande antal olyckor ligger främst två faktorer: 

• Sämre sikt 

• Störd koncentration  

Högre krav på krocksäkerhet främst bakåt tvingar biltillverkare att fläska på med mer plåt och mindre yta för rutor och allt tjockare stolpar mellan dem. Åkande i baksätet sitter som i en kolkällare med höga nackstöd framför sig och brevlådespringor att kika ut genom.  

Detta kompenseras för föraren med backkamera samt skärm som visar vad som finns bakom bilen. Det hjälper så länge det fungerar. Kamerorna är känsliga för smuts, regn, snö och skador. Och de är inte verkligheten.  

I stället stör skärmen föraren. Den ersätter enkla, rediga reglage och knappar och tvingar föraren att flytta blicken från väg och trafik till skärmen med ändrat synfokus. Innan föraren flyttar blick och koncentration har bilen gått tiotals meter framåt.  

Alltför många GPS:ar och SMS:ar också medan de kör. Undra på att de har olyckor. Men det tycks inte trafikansvariga ha noterat, eftersom de inte mätt det och lagt in det i sina datormodeller. För dem finns inte det som inte mätts och modellerats.  

Men vanligt sunt förnuft säger att fler har olyckor om de inte koncentrerar sig. Det behöver man varken mäta eller köra i modeller. Där körs i stället antaganden om hur många som dör av högre fart.   

Visst ger högre fart värre skador. Men högre fart i sig vållar sällan olyckor utan snarare skärper förarens koncentration. Den som rask och pigg med båda händerna korrekt på ratten och blick och tanke på väg och trafik har sällan olyckor.  

Slökörning med en hand upptill på ratten orsakar lätt olyckor även i lägre fart. Att i backspegeln se en hand överst på ratten i bilen bakom är ett orostecken. Men hur vi sitter vid ratten noteras heller inte.   

Även polis och ambulansförare kör oftast så. I kritiskt läge måste de greppa ratten igen. Under tiden hinner olyckan ofta hända. Men det framkommer inte i olycksrapporter.  

För några år sedan hade VW-gruppens märken vettiga förarplatser med klara och lättlästa instrument och rediga, lättnådda knappar och reglage. Sedan införde teknikfrälsta IT-ingenjörer ”taktila” reglage, som tar blicken från trafiken och inte ger klart besked om funktion.  

Nu skall VW återgå till mer funktionella reglage igen. Hög tid att avsluta den tekniska lekstugan! Trafikverket får börja räkna på hur många som i onödan fallit offer för sämre förarmiljö.  

Antal döda och miljoner fordon 2011-2023 

År         Döda    Bilar     Fordon 

2023     232       4,98      Ca 6,5 

2022     227       4,99      Ca 6,5 

2021     210       4,99      Ca 6,5 

2020     204       4,95      Ca 6,4 

2019     221       4,90      Ca 6,4 

2018     324       4,88      6,33 

2017     252       4,86      6,26 

2016     270       4,78      6,15 

2015     259       4,68      6,03 

2014     270       4,58      5,92 

2013     260       4,50      5,82 

2012     285       4,46      5,76 

2011     319       4,41      5,70 

  

Sammanvägd statistik från polis och sjukvård.  Den gäller trafikolyckor med fordon inblandade. Utanför statistiken ligger självmord och brott, där fordon använts, med ett 30-tal döda per år. Antalet olyckor och döda följer med trafiken med flest på sommaren och färre på vintern, trots att vintern medför fler risker. 

Tege Tornvall