Nexer och NTT Security förstärker cybersäkerheten på Skavsta

Som ytterligare ett led i arbetet med att stärka cybersäkerheten och efterleva det kommande NIS2-direktivet har Stockholm Skavsta Airport ingått ett nytt partnerskap med cybersäkerhetsföretagen Nexer Cybersecurity och NTT Security. Genom 24/7-övervakning med lösningen Managed Detection and Response (MDR) står Stockholm Skavsta Airport nu ännu bättre rustat mot cyberattacker.

Som en flygplats och en del av den kritiska infrastrukturen för Sverige är skyddet mot cyberattacker extremt viktigt och högt prioriterat för Stockholm Skavsta Airport, särskilt med geopolitiska oroligheter i omvärlden. Därför har flygplatsen bestämt sig för att inleda ett samarbete med Nexer och NTT Security för att ytterligare stärka försvaret mot de ständiga hoten från cyberangripare.

Övervakning dygnet runt
Nu fortsätter investeringarna i cyberskyddet på Stockholm Skavsta Airport. För att ligga steget före angripare kommer NTT Security och Nexer med sin expertis och moderna plattform att ha en omfattande cyberövervakning 24/7 av Stockholm Skavsta Airport. Detta sker i NTT Securitys säkerhetscenter (SOC) i Göteborg, där tusentals potentiella och verkliga attacker hanteras varje dag.

– Jag kände ett starkt förtroende och tillit för NTT Security när jag besökte deras säkerhetscenter i Göteborg, säger Adam Eklund Eriksson, IT-chef på Stockholm Skavsta Airport. Säkerhet är A och O för oss, i både IT-miljön och det flygoperativa. När vi skulle välja cybersäkerhetsleverantör ville vi hitta partners med bra meriter som varit med länge i branschen. Där passade NTT Security och Nexer Cybersecurity in perfekt och de lever dessutom upp till de hårda kraven på oss som flygplatsverksamhet.

Skärpta EU-krav
Ett krav som kommer att skärpas under oktober 2024 är i form av ny lagstiftning från EU. Då träder NIS2-direktivet i kraft, vilket bland annat skärper kraven på hantering och rapportering vid en säkerhetsincident. Verksamheter måste dessutom ha en stark cyberförmåga med tydliga rutiner, utbildad personal och rätt enhetskonfigurationer. Lever inte företag och organisationer upp till kraven riskerar de att behöva betala böter.

Stockholm Skavsta Airport är en viktig del av infrastrukturen i Sverige. Det gör den också tyvärr till ett extra intressant mål för cyberangripare. Vi vill hjälpa flygplatsen att få ett så starkt cyberskydd som bara är möjligt och med vårt cybersäkerhetscenter i Göteborg och våra experter har vi möjlighet att göra det dygnet runt, året om, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Security.

Vi är stolta över att Stockholm Skavsta Airport väljer att samarbeta med oss och NTT Security för att ytterligare stärka sitt cyberförsvar. Tillsammans kan vi ta ett helhetsgrepp om flygplatsens cybersäkerhet för att göra cyberrisker begripliga, transparenta och mätbara samt isolera och stoppa cyberhot från angripare, säger Jesper Svegby, VD på Nexer Cybersecurity.