Är FinOps vägen till avkastning i molninvesteringarna?

I dagens affärsvärld, där konkurrensen är stenhård och förväntningarna på avkastning är höga, står företag inför utmaningen att maximera sina investeringar. En av de mest lovande arenorna för investeringar har de senaste åren varit molnet, men att realisera dess fulla potential är inte alltid en enkel uppgift. Det är här begreppet FinOps träder in i bilden, som en nyckelkomponent i att frigöra resurser och driva innovation. 

FinOps, en förkortning av Financial Operations, är inte längre en obskyr term som enbart tilltalar finansavdelningar. Det har blivit en kritisk faktor för att låsa upp den fulla potentialen i molninvesteringar. Enligt en undersökning utförd på uppdrag av VMware, anser 90 procent av företagsledare i flera europeiska länder att en kombination av kostnadsoptimering och tekniska färdigheter är avgörande för att skapa värde i molninvesteringar. Det är inte längre tillräckligt att bara ha DevOps-kunskap – FinOps, med sin analytiska och ekonomiska kompetens, krävs nu för att driva framgångsrika molnstrategier. 

Företagen inser behovet av att vidga sina rekryteringsstrategier och inkludera FinOps-specialister i sina team. Det handlar om att höja kvaliteten på sina molninitiativ och påskynda affärsvärdet som molnet kan leverera till företaget. Trots dessa ambitioner möts många verksamheter av svårigheter. VMwares undersökning avslöjar bland annat att 64 procent av företagen inte lyckats rekrytera den eftertraktade kompetensen som krävs för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera kostnader och främja innovation. Faktum är att över 70 procent uppger att bristen på seniora molnexperter bromsar deras innovationsinitiativ. 

Denna trend är inte begränsad till den internationella marknaden eller specifika branscher utan den påverkar även stora delar av den svenska scenen. I en tid där flera aktörer strider om samma kompetens, blir det utmanande att säkra rätt resurser och färdigheter. Därför är det avgörande för företag att inte bara ha rätt tekniska lösningar på plats utan också prioritera molninvesteringar på ledningsnivå för att kunna maximera dess värde och nytta för organisationen. 

Automation kan vara lösningen 
Så hur kan företagen hantera denna dubbla utmaning av att hitta rätt kompetens och samtidigt investera i molnet med framgång? Svaret kan vara att dra nytta av automation. Genom att automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter inom FinOps och molnhantering kan företagen frigöra tid och resurser som kan omfördelas till mer strategiska och värdeskapande initiativ. 

Automation kan hjälpa till att optimera kostnader, hantera prestanda och säkerställa regelefterlevnad med molnleverantörens riktlinjer. Det kan också underlätta för FinOps-teamet att samla in och analysera data, vilket är avgörande för att fatta välgrundade beslut om kostnadsoptimering och resursallokering. 

Många företag står alltså inför en stor, gemensam utmaning: att hitta och behålla rätt kompetens för att maximera sina molninvesteringar. Genom att omfamna FinOps som en central del av sin strategi och investera i automation, kan företagen frigöra resurser och främja innovation, även i en krävande affärsmiljö. Det är dags för företagen att släppa loss kraften i molnet och låta automation vara nyckeln till deras framgångsrika resa med digital transformation av sin verksamhet.  

I dagens affärsvärld, där konkurrensen är stenhård och förväntningarna på avkastning är höga, står företag inför utmaningen att maximera sina investeringar. En av de mest lovande arenorna för investeringar har de senaste åren varit molnet, men att realisera dess fulla potential är inte alltid en enkel uppgift. Det är här begreppet FinOps träder in i bilden, som en nyckelkomponent i att frigöra resurser och driva innovation. 

FinOps, en förkortning av Financial Operations, är inte längre en obskyr term som enbart tilltalar finansavdelningar. Det har blivit en kritisk faktor för att låsa upp den fulla potentialen i molninvesteringar. Enligt en undersökning utförd på uppdrag av VMware, anser 90 procent av företagsledare i flera europeiska länder att en kombination av kostnadsoptimering och tekniska färdigheter är avgörande för att skapa värde i molninvesteringar. Det är inte längre tillräckligt att bara ha DevOps-kunskap – FinOps, med sin analytiska och ekonomiska kompetens, krävs nu för att driva framgångsrika molnstrategier. 

Företagen inser behovet av att vidga sina rekryteringsstrategier och inkludera FinOps-specialister i sina team. Det handlar om att höja kvaliteten på sina molninitiativ och påskynda affärsvärdet som molnet kan leverera till företaget. Trots dessa ambitioner möts många verksamheter av svårigheter. VMwares undersökning avslöjar bland annat att 64 procent av företagen inte lyckats rekrytera den eftertraktade kompetensen som krävs för att på ett effektivt sätt kunna kontrollera kostnader och främja innovation. Faktum är att över 70 procent uppger att bristen på seniora molnexperter bromsar deras innovationsinitiativ. 

Denna trend är inte begränsad till den internationella marknaden eller specifika branscher utan den påverkar även stora delar av den svenska scenen. I en tid där flera aktörer strider om samma kompetens, blir det utmanande att säkra rätt resurser och färdigheter. Därför är det avgörande för företag att inte bara ha rätt tekniska lösningar på plats utan också prioritera molninvesteringar på ledningsnivå för att kunna maximera dess värde och nytta för organisationen. 

Automation kan vara lösningen 
Så hur kan företagen hantera denna dubbla utmaning av att hitta rätt kompetens och samtidigt investera i molnet med framgång? Svaret kan vara att dra nytta av automation. Genom att automatisera rutinmässiga och tidskrävande uppgifter inom FinOps och molnhantering kan företagen frigöra tid och resurser som kan omfördelas till mer strategiska och värdeskapande initiativ.