Tar vi kommunikationen för given?

Allt kommunicerar, så även tystnad, ett gammalt och sant påstående.
Men är det samma sak som att alla kan kommunicera? 
Kommunikation är i sin bästa form aktivt lyssnande, dialogen tydlig berättelse och information. Information ger oss möjlighet till att ta ansvar och skapar tillit.
Dialog bygger broar och för oss samman och får oss att må bra. Och sist men inte minst, berättelsen. Berättelsen har i urminnes tider varit och är än idag ledarens viktigaste och bästa verktyg när det kommer till just att leda, att visa väg – vare sig det är ett företags uppsatta mål eller grön omställning som berör en hel värld.

Närliggande händelser i vår omvärld har gjort vikten av kommunikation påtaglig för många, pandemin, översvämningar, desinformation och det utöver det vardagliga som skolval, sophämtning, trafikinformation, sjukvård, kultur, privatekonomi och telefoni, för att nämna några områden där vi förväntar oss och litar på information och dialog.

I dagens digitala informationssamhälle ser vi det som en självklarhet att vi snabbt kan söka och hitta information i olika kanaler. Vi sitter inte längre i telefonköer eller besöker kommunhuset för att anmäla föräldraledighet eller sjukfrånvaro eller få reda på hur man ansöker om bygglov eller boendeparkering utan besöker kundanpassade webbsidor för att själva utföra vårt ärende, söka fakta och ladda ner blanketterna.
Allt detta är det ju någon som möjliggör. Ett yrke som verkar på frontlinjen av vår tids utveckling – kommunikatören. En yrkesgrupp med många olika titlar som skribent, formgivare, fotograf och webbadministratör och presschef men även verksamhetsutvecklare och högste chef. Yrket ger stöd till andra, utvecklar processer och leder människor, verksamhet och samhällen framåt.
Och vilken tur att kommunikatörerna finns så att andra yrken kan göra det som de är bäst på, läkaren på att bota sjuka, polisen på att förhindra brott samt upprätthålla ordning och byggarbetaren på att bygga hus. Kommunikatören är expert på kommunikation.

I en demokrati är kommunikationen fundamenta- du har rätt till information. I demokratiska samhällen är tilliten mellan medborgare och stat enormt viktig och tillit kommer av att vara informerad och trygg.
I år är det lite av ett valbonanza i världen med fler väljare än någonsin tidigare, närmare bestämt mer än hälften av jordens befolkning drygt 70 länder går till val. Men fler väljare betyder tyvärr inte ökad demokrati, många av valen kommer vara riggade och inte fria och rättvisa.

Vi lever i ett land med demokrati och fria val – värna det, värna din frihet, värna kommunikationen och ta den framförallt inte för given.

Allt kommunicerar javisst! Och kommunikatören är den som gör det möjligt.

Foto: Anna-Lena Ahlström