Flera moln spelar avgörande roll för affärsframgång

Nyligen släppte vi en rapport i vilken 240 svenska företags- och it-beslutsfattare har intervjuats kring deras molnanvändning. Rapporten visar bland annat att uppseendeväckande 98 procent av svenska företag kommer att använda insamlad data för att driva in nya intäkter nästa år. Den höga siffran bekräftar värdet och potentialen som finns i data för dagens digitala verksamheter.  

Rapporten visar att 50 procent av de tillfrågade instämmer i hög grad med att användandet av flera molnplattformar, så kallade multi-cloud, kommer att ge deras företag möjlighet att maximera användandet av data för innovation. Att använda flera olika molnplattformar gör också att de kan hantera olika regleringar kopplade till geografisk plats eller bransch. Enligt rapporten utgör datasuveränitet en av företagens största utmaningar, vilket hela 95 procent uppger. Det försämrade säkerhetsläget har förmodligen drivit på oron och ökat behovet av att ha kontroll på sin data, men redan före Rysslands invasion av Ukraina var datasuveränitet en viktig fråga för företag. Cloud Act, som ger amerikanska myndigheter tillgång till molndata hos amerikanska molnleverantörer även om informationen lagras utomlands, och EU:s initiativ GAIA-X, som syftar till att skapa nästa generations datainfrastruktur för Europa och främja digital suveränitet för användare av europeiska molntjänster, är faktorer som gjort att datasuveränitet är högt upp på företagens agendor redan sedan tidigare.  

Att skapa värde ur verksamhetens data innebär dock en rad utmaningar. Cyberhoten ser inte ut att mattas av och 40 procent av de tillfrågade uppger att det finns säkerhetsutmaningar kopplat till att utnyttja data. Dessutom lider IT-branschen av svår kompetensbrist. Verksamheter har idag många olika plattformar och utvecklingsspråk, vilket ökar kraven på personalen. Rapporten stödjer detta, då 34 procent uppger att de har kunskapsutmaningar kopplat till dataanvändningen. Vidare uppger 33 procent att dataanvändningen gör det svårt att sy ihop olika molnmiljöer, och 27 procent har utmaningar när tillgången till data delas upp i så kallade silos. Företagen har dock svårt med kostnader kopplade till att dra nytta av sin data. 76 procent av de svenska respondenterna uppger att de kommer att få utmaningar med att ha kontroll på sina operativa kostnader och 75 procent med att ha kontroll på molnkostnaderna. Det finns dock flera effektiva verktyg och lösningar som kan hjälpa till att optimera, få kontroll och hålla ner molnkostnaderna. Fler företag verkar ha användning för dessa med tanke på de höga siffrorna för just operativa kostnader. 

Dra nytta av data och vinn konkurrensfördelar  

Jag skulle säga att potentialen i att använda data för innovation och att stärka sin konkurrenskraft utgör fundamentet i varje modernt digitalt företag. Att vara molnsmart, och kunna välja rätt typ av moln för rätt data, är rätt strategi för alla verksamheter som vill använda data för att skaffa sig konkurrensfördelar. För att verkligen bli framgångsrik måste verksamheten kunna kontrollera var informationen rent geografiskt lagras, utan att kompromissa med säkerhet, regelefterlevnad, suveränitet eller val av leverantör.  

Vi ser hur flera molnplattformar kan lösa utmaningar och 89 procent av de tillfrågade anser att fördelarna med multi-cloud överväger nackdelarna. 45 procent anser att multi-cloud har haft en mycket positiv effekt på deras lönsamhet. Faktum är att enbart 3 procent anser att multi-cloud inte spelar en avgörande roll för företagets affärsframgångar. Företag som brottas med utmaningar kopplat till sin datahantering bör inte tveka på att se över sin molnstrategi. 

Anders Lidman, Sverigechef, VMware