Hållbara städer

Många städer slåss idag om att kunna titulera sig den mest hållbara staden i världen. År efter år ökar den globala befolkningen och den teknologiska utvecklingen att vi ständigt ändrar vårt liv och ett resultat av detta gör att vi sätter hållbarheten på vår planet i allt större fara. Regeringar och lokala myndigheter runt om i världen känner av trycket från sina medborgare, i synnerhet från Generation Z som kämpar hårt för miljöförändringar och uppmanar länder att söka nya vägar för att bli mer hållbara och att tackla globala frågor. Med hjälp av Maplewave, vars mjukvara har bidragit till att revolutionera de digitala kontrakten har vi tagit en titt på de mest ekovänliga städerna runt om i världen och se vilka upplägg de har gjort för att skapa en bättre miljö både för miljön och invånarna. Vi har satt ihop en lista över några av de mest hållbara städerna enligt de senaste uppskattningarna. Det verkar som om Köpenhamn tveklöst toppar den listan. 

Köpenhamn

Den brittiska dagstidningen Telegraph utropade nyligen Köpenhamn till den grönaste staden i världen av flera olika skäl. Stan rankas som nummer ett på listor runt om i världen och har ambitionen att bli ännu mer eko-vänlig. Köpenhamn har förklarat att den ska bli den första koldioxidneutrala staden i världen år 2025. Allt fler människor föredrar cykeln före bilen och enligt de senaste siffrorna är det bara 29 procent av hushållen som äger en bil och staden har byggt allt fler cykelbanor. Och inte mindre än 62 procent av stadens invånare använder cykeln som sitt viktigaste transportmedel. Fakta som insamlats på senare år visar att cyklandet har varit oerhört välgörande för befolkningens allmänna hälsotillstånd. Cyklarna har blivit så populära att allt fler hotell erbjuder sina gäster att få tillgång till cyklar. Det har resulterat i att Köpenhamn har blivit den mest cykelvänliga städen i världen och till med före Amsterdam.  När du promenerar längs Köpenhamns broar stöter du på taxibilar som drivs med vätgas. Köpenhamn har vidare tagit ett initiativ till att plantera 100 000 nya träd före slutet av 2025. 

Var någonstans i världen kan du simma i en hårt trafikerad hamn, åka skidor ner för taket på en kraftstation som drivs med grön el, , bo på ett eko-vänligt hotell och äta organisk mat i varje gatuhörn? Svaret är Köpenhamn, världens grönaste större stad. Att äta organisk mat är den senaste trenden i staden. Inte mindre än 24 procent av maten som säljs i huvudstaden är organisk. På samma sätt är 88 procent av den mat som serveras i offentliga inrättningar organisk.  

Det är framför allt när det gäller mat och dryck som gästerna slås av Köpenhamns hållbara filosofi. Scandic-gruppen tillhör de som har ett koldioxidneutralt mål och alla hotellen har en chef som svarar för att miljömålen infrias framför allt då det gäller hållbar design, energi och mat. Crowne Plaza och Nordic Choice Hotels är andra hotellkedjor med stark inriktning på hållbarhet. Till och med många pizzor, burgare, korvar och craft beers görs av organiska ingredienser. 

Högst upp på skalan ligger Geranium som är den enda restaurangen som bara serverar organisk mat och som har belönats med tre stjärnor i Michelinguiden.  

Amass, som ligger i Christianshavn har en egen köksträdgård där man odlar 80 ätliga växter. Man brygger där även sitt eget öl och använder därefter restprodukten i sin matlagning. 

En annan cool grej när det gäller Köpenhamn är att två tredjedelar av dess hotell är eko-certifierade vilket innebär att de följer högsta standard då det gäller hållbar energi, mat och design.  

Till att börja med håller man på att konvertera alla bussar från att drivas med diesel till el. Dessutom förvandlas många av deras gator till cykelvägar och allt fler el-cyklar säljs nu ut till låga priser.  

Köpenhamn har mer än nog av parker och grönområden men är inte nöjda med det. Nu planeras ett naturreservat på 70 hektar i industriområdet i North Harbour. Där kommer man att bygga det största och mest ambitiösa bostadsområdet i Norden under de närmaste åren. När det står helt klart inom 40 till 50 år kommer det att finnas hus med en total golvyta på fyra miljoner kvadratmeter med bostäder för 40 000 människor.  

I Refshaleøen på andra sidan hamnens mynning har man redan påbörjat aktiviteter för hållbar design som att bygga tak av halm som både filtrerar regnvattnet och isolerar byggnaderna.  

Copenhagen Fashion Summit, som går av stapeln i maj varje år anses som världsledande då det gäller att befrämja industrins hållbarhet.  

Köpenhamn utsågs 2014 till Europas gröna huvudstad av Europakommissionen. 

Amsterdam

Amsterdam är en av de mest eko-vänliga städerna i världen. Amsterdams målsättning närmast är att minska koldioxidutsläppen med 55 procent fram till 2030 och 95 procent fram till 2050. Dessutom kommer man att sluta använda sig av naturgas 2040 och stadens myndigheter planerar att se till att 80 procent av alla hus kommer att ha tillgång till hållbar energi till 2030. För närvarande har Amsterdam fler cyklar än människor. Det betyder att det är fler människor som promenerar och cyklar än som kör bil. Och folk som inte tycker att det är roligt att cykla använder sig av el-fordon och de åtnjuter då möjligheten att ladda dem via de omkring 300 laddningsstationer som är utspridda över hela staden. Men det är inte allt. 

För att toppa listan, göra staden mer hållbar och eliminera de negativa effekterna av klimatförändringarna blev Amsterdam en av de första städerna att för några år sedan att uppnå en del av de resultaten redan i början av 2020-talet. De flesta associerar säkerligen Amsterdam med cykling som det viktigaste färdmedlet i staden. Man försöker vidare att göra bostäderna mer eko-vänliga. Många villaägare har börjat installera solpaneler på taken och börjat odla egna grönsaker alternativt att köpa grönsakerna från lokala marknader som i sin tur investerar pengarna i den lokala ekonomin. 

 

Vancouver 

Economic Intelligence unit anser att Vancouver är den tredje grönaste staden i världen. Vancouver har satt upp många ambitiösa mål och bland dessa ingår att staden ska vara koldioxidneutralt till 2050. Och i likhet med många andra städer är Vancouver en cykelvänlig stad.   

95 procent av delstatens el kommer från förnyelsebara energikällor tack vare dess vattenkraft och det gör Vancouver till den mest hållbara staden i Nordamerika. Vancouver var en av de första större städerna att ansluta sig till rörelsen ”100 procent förnyelsebar energi” och planerar att klara av det 2050.Vancouver har vidare gjort stora investeringar i sitt transportnät och det finns idag ett enormt utbud som pendeltåg och SeaBus-rutter i Vancouver. Staden är vidare känd för att ha minskat mängden koldioxidutsläpp bland de större städerna i Nordamerika. 2010 byggde man ut separata cykelbanor för att folk skulle kunna välja bort bilen och istället cykla till jobbet. För att uppmuntra befolkningen att istället skaffa sig el-cyklar har Vancouver mångdubblat antalet laddningsstationer i stan. Dessutom har Vancouvers Farmers Market sett till att stadens invånare kan köpa organisk mat året runt.Vidare  litar Vancouver till en stadsplanering för att försäkra sig om en effektiv stad. Vancouver har vidare det lägsta utsläppet av växthusgaser per capita jämfört med alla stora städer i Nordamerika sedan 2015. Staden siktar på att bli koldioxidneutral 2050. 

Helsingfors

Om du vill resa till en plats som i hög utsträckning uppskattar miljön och vår planets hållbarhet, är Helsingfors den perfekta platsen. Staden är vidare den främsta konkurrenten till Stockholm när det gäller eko-turism. Med en blandning av stadsmiljöer och fridfulla oaser ligger Helsingfors på en halvö vid Finska viken. 

Eftersom turismen utgör det viktigaste bidraget till huvudstadens ekonomi har detta lett till en stark ökning av det eko-vänliga boendet. Omkring 75 procent av hotellrummen i huvudstaden har certifierats som miljövänliga och de som inte till fullo uppfyller de kraven har någon slags miljöupplägg som täcker alla aspekter av verksamheten från mat och vatten till avfallshantering och energikonsumtion. På toppen av allt detta ligger det gröna distriktet som ligger inom tullarna. Det 23 hektar stora bostadsområdet är fokuserat på hållbarhet och i egenskap av experimentprojekt, använder sig distriktet av sol – och vindenergi och det innebär att den första bostadslängan i området är den första i hela Finland att använda sig av solenergi för uppvärmningen. 

I dagsläget görs de senaste mätningarna inte mindre än 77 procent av alla resor i Helsingfors antingen med cykel, promenader eller kommunala transportmedel. Turismen är en av de största bidragen till Helsingfors ekonomi. Och staden uppskattar detta genom att erbjuda turisterna eko-vänlig inkvartering. De flesta hotellen i innerstaden är miljövänliga. Helsingfors utsågs 2018 till den renaste staden i Europa enligt Pollution Index 2018. 

Singapore 

Singapore anses tveklöst som den mest eko-vänliga staden i Asien. Singapore anses vidare som den renaste staden i världen och man arbetar hårt för att bli den mest hållbara staten i världen 

Singapore har använt sig av många medel för att inkorporera det gröna i staden. Inledningsvis begränsar Singapore energikonsumtionen i både bostadskvarteren och den kommersiella delen. Detta bidrar till att reducera mängden växthusgaser som avges och hindrar urbaniseringen från att kollidera med miljön. 

För att moderera el-konsumtionen, prioriterar Singapore det gröna byggandet. 2005 introducerade Singapore en plan som kallades Green Mark, ett system där man värderade byggnaderna och betygsatte dem på basis av inverkan på miljön. 

Värderingsinitiativet syftar till att minska åtgången av vatten och energi i både kommersiella miljöer och bostadsmiljöer. Idag ser man många nya skyskrapor som byggts både som bostäder och som kontor längs Singapores gator där man lagt stor vikt energieffektiva faktorer.  

Det finns miljontals solpaneler för att utvinna förnyelsebar energi. Man använder sig vidare av speciella tak för att samla upp regnvatten. 

Även om Singapore är en av världens folktätaste städer är det förvånansvärt att se att Singapore har blivit en av värdens mest eko-vänliga och hållbara städer.   

Singapores ansträngningar när det gäller hållbarhet har lett till att de har fått rykte om sig att vara den mest eko-vänliga staden i Asien. Målsättningen i Singapore är att 80 procent av stadens byggnader ska vara gröna fram till 2030. Singapores målsättning är att inom en relativt snar framtid bli en av världens mest eko-vänliga städer. Men för tillfället anses Singapore som den grönaste staden i Asien. Den är en av de ledande städerna i världen när det gäller ha mest planterade träd. Närmare 40 procent av Singapores vatten kommer från förbrukat vatten som behandlats och renats. Med alla dessa nya påfund beräknas staden på lång sikt bli världsledande när det gäller hållbarhet under en lång tid framöver. 


Text: Harald Möllerström