Så lyfter dataintegration ett företags resultat

Att sänka kostnaderna för att öka vinsten är fortfarande en viktig prioritering för många företag. Vanligtvis letar verksamheter efter dolda och onödiga kostnader som är lätta att skära ner på. Vissa företag går en annan väg och säkrar i stället stora besparingar genom att integrera sina data. Detta har det stora franska energibolaget ENGIE, kundtjänstplattformen Sprinklr och ett universitet i Colombia gemensamt. 

Du kommer inte långt om du tror att du kan spara dig fram till framgång. I stället är det nödvändigt att titta på nya sätt att göra saker. Ett av de mer populära initiativen är att integrera data från olika system i verksamheten med varandra. Om du gör det finns det stora fördelar att vinna. Med en genomtänkt dataintegration kan du identifiera trender och områden som gör din organisation mer effektiv och som leder till en sundare verksamhet. 
 
Fasa ut de gamla IT-lösningarna när de inte längre håller måttet 
Äldre programvara är dyr att hålla vid liv idag. Världen har förändrats och de gamla systemen har svårt att hänga med i ett modernt företag. Resultatet är datasilos som isolerar viktig information och som inte gynnar företagets andra system. Föreställ dig hur det skulle vara om dina anställda behöll all kunskap för sig själva och aldrig delade den med någon. Vad skulle det få för konsekvenser för utvecklingen?  
 
Ett bra exempel på en organisation som var trött på detta är det colombianska universitet University of Colombia, Minuto de Dios. De har tagit bort datasilos från 68 högskolor i Colombia med mer än 100 000 studenter. Genom att integrera sina data kunde de fördubbla sin operativa effektivitet, och med 50 procent snabbare transaktionstider har de uppnått stora besparingar som har haft en positiv effekt på nedersta raden. Och detta genom att pensionera gammal och ineffektiv programvara. 
 
IT-avdelningen ska inte vara en kostnadsdränering 
IT är en av de största kostnaderna för ett av världens största energibolag, franska ENGIE. De bestämde sig för att ta bort besvärliga arbetsprocesser genom att få en bättre överblick och samla in data från sin verksamhet i hela organisationen. Det enda kravet var att det inte skulle belasta deras egen IT-avdelning ytterligare. 

Idag har de integrerat 250 processer som hanterar 75 000 datatransaktioner och mer än två miljoner dokument dagligen. De har kunnat sänka sina kostnader med 90 procent, ta bort stor arbetsbörda från sin IT-personal och ersatt den med end-to-end-integration som har gjort data tillgängligt från hela företaget. Besparingarna påverkar slutresultatet och de har lärt sig att ökad insikt gällande företagets processer är nyckeln till ökad försäljning. 

Ett annat exempel är kundtjänstplattformen Sprinklr, som värderas till 1,8 miljarder amerikanska dollar och som nu är ett av världens ledande privata molnföretag. För att uppnå detta har de använt integrationslösningar med minimal kodning. Det har gjort arbetet med att göra data mer tillgängligt snabbare och mer överblickbart.  

Optimeringen har varit framgångsrik och har bland annat inneburit en anslutning av mer än 25 olika verktyg. Detta har effektiviserat kundkontakterna som idag kräver minimal ansträngning från medarbetarna. Sprinklr har nu ett ekosystem som gjort det möjligt för företagets försäljningsavdelning att arbeta med en resultatorienterad strategi för sina säljaktiviteter. Med uppdaterad data och en fullständig överblick kan siktet därmed riktas mot ökad tillväxt. 

Det är dags att lägga de vanliga kostnadsbesparingarna på hyllan. De flesta företag har redan tagit tag i det och det betyder att de klassiska besparingsåtgärderna inte längre har samma effekt. Idag är optimering nyckeln till kostnadsbesparingar, och detta kan uppnås med hjälp av dataintegration. 

Claes Huber, säljchef Boomi Sverige