VD före 30 med rätt att rekrytera

Angelica Ljung är VD för den nystartade digitala kommunikationsbyrån DDCA, som står för Data -Driven Communication Agency. De har kontor i Stockholm, Malaga och Marbella. Här berättar hon om sin bakgrund, hur hon hamnade på VD-tjänsten, vad som kännetecknar hennes ledarskap samt om byråns koncept och hur hon vill inspirera andra.  

Angelica blir trettio år i slutet av augusti och kommer från Sigtuna, norr om Stockholm, men har bott i Stockholm de senaste 10 åren, innan dess att hon tog beslutet att flytta till Marbella för ca 1,5 år sedan. Angelica har varken pluggat eller bott utomlands tidigare vilket var en av drivkrafterna bakom hennes beslut att flytta till Spanien.  

– Jag flyttade till Marbella för att arbeta som HR Manager på en mäklarbyrå med kontor i Stockholm och Marbella. Tanken var att resa en hel del mellan städerna – sedan kom tyvärr pandemin. Att ha en bas i olika länder har alltid varit ett mål för mig, att kunna vara verksam både på hemmaplan i Stockholm där jag får tryggheten från Stockholm samtidigt som jag är utanför min comfortzone i en ny miljö och därmed kan utvecklas som person tillsammans med karriären i Spanien. 

Angelica Ljung har en kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning på management samt en kandidatexamen i Personalvetenskap med inriktning psykologi, bägge från Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat med Employer Branding samt brett med HR-frågor inom först advokatbranschen och därefter mäklarbranschen före hon nu gjorde sin entré i kommunikationsbyråvärlden. 

– Jag är väldigt intresserad av personlighetspsykologi, motivationsteorier och annat som får människor att agera som de gör på arbetsplatsen. Samtidigt är jag en så kallad ”excel-fantast” och drivs av mätbara resultat inom såväl HR-gebitet som ekonomidelen av mitt yrke, säger Angelica entusiastiskt.  

Utöver arbetet som VD ligger hennes fokus just nu på att lära sig spanska. Mäklarfirman där hon arbetade tidigare var väldigt internationell och ställde inte lika höga krav på spanska som hennes nuvarande arbetsplats, förklarar hon.  

Om företaget  

DDCA, Data-Driven Communication Agency, är en kommunikationsbyrå med fokus på att driva trafik genom olika AI och ML lösningar. De är en byrå med ett tydligt digitalt tech-perspektiv, vilket innebär att de kan hjälpa sina kunder med allt från att bygga hemsida, appar och olika back-end lösning till att driva trafik genom SEO/SEM. Detta är inte nödvändigtvis unikt på marknaden, tillägger hon. Men vad de har gjort är att de har bundlat flera digitala lösningar smart samt optimerat produktionen på ett sätt så att de kan hålla extremt konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på kvalitén. Deras specialitet är att på olika sätt driva trafik kostnadseffektivt till sina kunders digitala kanaler, men för att kunna göra det på bästa sätt erbjuder de även helhetslösningar där de skapar kundens hela online närvaro med allt innehåll från A till Ö.    

Angelica blev rekryterad till DDCA i ett tidigt skede. Grundarna insåg att de behöver någon som kan driva teamet och kulturen framåt, snarare än bara själva affärerna. Hennes roll som VD innebär just nu att sätta en struktur för deras arbetsprocess inom teamet och gentemot deras kunder. Det innebär även att bygga en företagskultur som motiverar och engagerar, just nu jobbar de nästan uteslutande på distans och är i ett ”startup läge” vilket innebär både möjligheter och utmaningar, enligt Angelica.  

– Vi är ca 15 konsulter som arbetar på kontrakt, vilket innebär att det är ett fast team men som vi kan skala upp och ner beroende på behov, detta ställer stora krav på ledarskap, kommunikation, teamkänsla och fungerande processer.  

Vad kännetecknar ditt ledarskap?  

– Trots att jag är relativt ung i min karriär har jag hunnit med att ha flera olika typer av ledare, kollegor och förebilder under min väg hit. Jag ser mitt eget ledarskap som en inspiration av vad jag tycker har varit bra respektive mindre bra med tidigare chefer och ledare. Mitt ledarskap är väldigt närvarande, vilket såklart ställer krav på att vara extra lyhörd nu när möten och avstämningar sker digitalt, dessutom något extra utmanande på en knackig spanska med inslag av engelska. 

Hon vill veta hur deras team mår, inte bara på arbetsplatsen utan även utanför. För att använda en välanvänd liknelse, så förklarar hon det med ”hon tror mer på morot än piska” där ett välmående team med alla rätta förutsättningar på plats kommer ge dem det resultat rent affärsmässigt som de strävar efter. 

Angelica vill vara närvarande i utmaningar men vet även att det team de har är experter på det de gör. De vet bra mycket mer om såväl vår bransch som tjänsterna de erbjuder än vad hon gör just nu, anser hon.  

– Jag lär mig av dem men finns som ett stöd i processerna och de organisatoriska delarna. En utav våra grundare och COO, German Di Carlo, är den som har mest kontakt med teamet när det kommer till produktionen. Han är en fantastisk kollega som jag inspireras mycket av, vi är båda i samma ålder och med samma starka drivkraft att få DDCA och våra konsulter att ha en brant utvecklingskurva och nå framgång.   

Vad är det roligaste med VD-jobbet?  

– Från ett perspektiv där fokus ligger på min egen karriär och utveckling är det tveklöst roligaste att få användning av båda mina utbildningar i kombination med mina tidigare erfarenheter. Jag är ödmjuk inför att jag är långt ifrån färdiglärd men har under de senaste månaderna uppskattat mina erfarenheter extra mycket i situationer som för mig varit helt nya.  

Apropå nytt, Angelica har tidigare arbetat på arbetsplatser och i team som varit relativt etablerade – i hennes roll som VD på DDCA är såväl verksamheten som branschen de verkar i är helt ny för henne. 

– Vidare är den värld vi lever i just nu relativt ny för oss alla, vi ser hur våra kunder och hur vårt eget team lär sig att anpassa sig till nya förutsättningar. Jag ser mycket fram emot bolagets resa framåt, vi etablerades i en turbulent tid och mycket fokus har legat på att bygga ett team och en kundbas på distans där den personliga kontakten minimerats på ett fysiskt plan men blivit desto viktigare genom digitala möten för att bygga förtroende och kultur.  

Att komma in som VD i en start-up och att bygga ett team i dessa tider, där vi ska hålla distans, är en utmaning. Det team de har, fyllt av digitala genier, gör dock att detta är en rolig utmaning, enligt Angelica. De får möjlighet att utbilda såväl sig själva som deras kunder i de möjligheter som kommer i en tid där vi alla tvingas utvecklas i en helt digital riktning. Personligen utmanas Angelica varje dag av sin nya tjänst.  

– Jag hade helt klart önskat att jag kunde gå till kontoret varje dag för den sociala stimulering det faktiskt ger, men tror starkt på att ”kriser är uppfinningens moder” där vi hittar nya vägar att ersätta det gamla.  

Vad har du för nytta av att du har bakgrund inom HR när du är VD nu – och inom er företagsnisch?  

– Sedan jag började plugga har jag tänkt att kombinationen HR och företagsekonomi är intressant. När jag berättade om mina studier sa många ”en blandning av hårda och mjuka värden”, vilket såklart är en benämning man kan använda. Men jag ställer mig lite frågande till begreppen hårda och mjuka värden.  

Det är lätt att placera olika yrkeskategorier i fack, men Angelica tror mycket på gränsöverskridande samarbeten. Till exempel, hennes första jobb efter studierna visade henne vikten av att HR och marknadsavdelningen jobbar tillsammans vilket ger styrka i att den interna och den externa kommunikationen talar samma språk.  

Hon ser framemot att få använda sina kunskaper inom HR i ett affärsdrivande sammanhang där hon får använda det hon redan kan, och lära sig nytt, om hur en välmående och inspirerande kultur driver affärerna framåt. Alla som arbetar på en arbetsplats fyller en så viktig funktion, enligt hennes erfarenhet.  

– Alla är en kugge i ett kugghjul och om någon av dessa kuggar inte fungerar som sig bör kommer hjulet inte kunna rulla framåt. Detta förstår nog alla i ledande roller. Jag tror att vi kommer fortsätta se vikten av att vara en ledare som inte bara ser till affärens bästa utan ser hur hela kedjan fungerar, hur allt i en servicebransch grundas och rör sig framåt med människorna i fokus.  

Sedan ska man inte glömma vikten av resultat, men att säga att höga resultat är det primära målet blir fel i hennes ögon, anser hon.  

– Att få svarta siffror är viktigt, det är det viktigaste för ett företags överlevnad. Men hur når vi dit…Med piska eller morot? 

Vad har du för långsiktiga karriärmål? 

– Jag ser framemot att bygga upp DDCA tillsammans med ägarna, vi vill växa och nå vår fulla potential. Hittills har vi nästintill full beläggning vilket innebär att redan efter bara några få verksamma månader behöver rekrytera fler vilket är helt fantastiskt. Jag vill lära mig mer i rollen som VD, jag ser framemot den dag jag kan se tillbaka på fler erfarenheter och jag vill hinna med mycket!  

Angelica avslutar med att säga att hennes egen resa precis har börjat. Hon är så nyfiken på allt som finns i arbetslivet och karriären – kan hon inspirera andra på vägen är ett stort mål uppnått! 


Text: Nina Jansdotter Foto: Pressbilder