Vanlig hybrid – bäst kompromiss?

Moderna bilar skall möta många krav, som delvis går emot varandra. Mot dyra elbilar med miljöskadliga batterier står billigare bensin- och dieselbilar med avgaser som måste renas. 

Motsägelsen blir tydlig i hur de används. I stadsmiljö skall de gå tyst och utan avgaser. På resa skall de nå långt på rimligt kort tid. Elbilar blir klart ”törstigare” när de pressas och passar bättre i närtrafik och på kortare avstånd. Bensin- och särskilt dieselbilar har längre räckvidd och passar bättre på längre sträckor. 

Men det är onödigt – och dyrt – att ha en bil av varje slag. Bättre är att ha en med både elmotor och bensin- eller dieselmotor. Sådana hybrider finns av två slag:  

O Laddhybrid med elmotor och litium/jon-batteri att laddas utifrån. 

O Elhybrid med liten elmotor och nickel/metallhybrid-batteri, som laddas under färd genom överskottsenergi när man bromsar eller rullar. Elmotorn avlastar bensinmotorn och kan driva bilen några kilometer när inte bensinmotorn gör det. 

Hög dieselskatt gör att inga hybridbilar nu finns med dieselmotor. 

Utan elmotor finns s. k. mildhybrider med 48 V batteri, som kan ge bensinmotorn extra kraft när man startar eller ökar farten.  

För längre räckvidd blir laddhybriders batterier större, tyngre och dyrare.  Med 5-15 kWh kapacitet väger de 35-105 kg, räcker för 4-7 mil och lär kosta 10-30.000 kronor (något branschen talar tyst om). Laddhybrider är därför klart dyrare än vanliga bilar – och har oftast mindre tankvolym. 

Föga dyrare än vanliga bilar är dock elhybrider. De går tyst, rent och snålt i närtrafik och passar också för längre resor.  

Tyvärr har de ofta sämre bensinmotor i prestanda och förbrukning än renodlade bensinbilar. I rådande bränsledebatt har de tyvärr kommit i skymundan. Men om eller när biltillverkarna ägnar sig mer åt dem, får de säkert den bättre motorteknik som nu utvecklas i skuggan av alla elbilar. 

Tege Tornvall 

Svensk vägtrafik 2022 

För oss som använder Sveriges gator och vägar finns mycket av intressant statistik att ta del av. Läs och begrunda! 

Sveriges befolkning 

Invånare 10,5 miljoner 

Andel i tätort 88 procent = 9,2 miljoner 

Andel i städer Halva befolkningen bor i de 33 största kommunerna 

Större städer De tio största har 3,7 miljoner invånare = 35 procent 

Andel landsbygd 34 procent 

Definitioner 

Kommun 290 administrativa områden med egen styrning 

Tätort Minst 200 invånare med högst 200 meter mellan byggnader 

Stad Gammalt ord för där man är bofast = har sin stad 

Inofficiellt är ”stad” tätort med minst 10.000 invånare 

Landsbygd Glesbefolkat men med tätorter eller mindre städer 

Glesbygd Glesbefolkat, men med mindre samhällen 

Sveriges gator och vägar 

Statliga vägar Totalt nära 10.000 mil 

Europavägar 732 mil inom Sverige 

Motorvägar ca 220 mil 

Riksvägar Ca 1.000 mil 

Länsvägar Drygt 8.000 mil 

Kommunala gator 4.230 mil 

Enskilda vägar 43.000 mil 

Fordon i trafik 

Bilar 5 miljoner 

Lätta lastbilar Drygt 600.000 

Tunga lastbilar Knappt 90.000 

Bussar 13.500 

Motorcyklar Dryg halvmiljon 

Traktorer Ca 300.000 

A-traktorer Drygt 50.000 

Mopedbilar Ca 15.000 

Källor: Trafikverket, Trafikanalys, Mobility Sweden 

Tege Tornvall