Uppgörelse om utvecklat Arlanda på gång

Regeringen öppnar för att göra upp med oppositionen om att utveckla Arlanda flygplats.

Stockholms Handelskammare välkomnar beskedet och uppmanar alla inblandade partier att beakta behoven av investeringar i kringliggande infrastruktur i nationell plan.

– Att oppositionen bjöd in till denna uppgörelse och att regeringen tar deras hand är konstruktivt och bra. Näringslivet behöver långsiktig stabilitet och just nu finns ett unikt tillfälle att skapa en bred överenskommelse som stärker flygkapaciteten, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.

Under gårdagen efterfrågade Moderaterna via partiledare Ulf Kristersson en uppgörelse med regeringen om att utveckla Arlanda.

I dag signalerar regeringen att man är positivt inställda till en sådan uppgörelse.

Stockholms Handelskammare anser att det är ett viktigt första steg för att uppnå en kapacitetsförstärkning som säkerställer inhemsk och internationell tillgänglighet samtidigt som det kan förbättra förutsättningarna för en elektrifiering av inrikesflyget.

Det är också någonting Stockholms Handelskammare länge efterfrågat, bland annat i en rapport som just fokuserar på att utveckla Arlanda.

– Det är dags att höja ambitionerna med svensk flygtrafik och skapa förutsättningar för att även flyget ska kunna ställa om. Vill man göra det möjligt för delar av inrikesflyget att i framtiden drivas på el så kommer också en högre kapacitet för starter och landningar att krävas, eftersom planen kommer att vara mindre, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Stockholms Handelskammare uppmanar nu regeringen och oppositionen att inom ramen för samtalen runt Arlanda att också diskutera hur markliggande infrastruktur kopplat till Arlanda ska stärkas och möjliggöra effektivare transporter till och från flygplatsen.

– Flygplatsens kapacitet är viktig, men minst lika viktigt kommer det vara att säkerställa trafikflödena till och från flygplatsen. Just nu finns ett gyllene läge att hantera den delen i den pågående processen om nationell plan och det vill vi uppmana både regering och opposition att göra, säger Andreas Hatzigeorgiou.