Tre utmaningar IT-team behöver hantera med det hybrida arbetssättet

För många har arbetslivet varit revolutionerade det senaste året. Tidigare drömde många av oss om mer flexibilitet, kortare pendlingsavstånd och en bra balans mellan jobb och fritid. Nu ser vi också verksamheter gå från mer kortsiktiga lösningar som uppstått för att hitta långsiktiga lösningar som stöttar en mer permanent och hybrid modell för arbetet. 

Vi går in i nästa fas, men hur förändras arbetssätten och vilka utmaningar står IT-teamen inför? Här är de tre främsta utmaningarna IT-avdelningen behöver lösa för att säkerställa att arbetssituationen fungerar för alla inblandade. 

  • Skapa friktionsfria användarupplevelser för de anställda 

Det första steget för att möjliggöra distansarbete handlar bara om en sak – åtkomst. 

IT-team måste se till att verksamheten kan komma åt applikationer och data på ett tillförlitligt sätt, oavsett om en anställd använder en mobil eller stationär enhet. Snabb och säker anslutning är också nyckeln eftersom dåliga erfarenheter av VPN kan innebära att arbetet saktar ner eller stannar av helt. Fokus måste därför ligga på att ta bort digital friktion som påverkar produktiviteten. 

  • Från fragmenterad säkerhet till ”zero trust” 

Distansarbete innebär bland annat att ta säkrade datorer och telefoner ur ett företagsnätverk och lämna den skyddande bubblan på kontoret. Inom ett skyddat företagsnätverk kan anställda komma åt applikationer säkert i datacentret, men utanför flyttas accesspunkter och applikationer till ett oskyddat nätverk. Om en angripare tränger sig igenom en accesspunkt kan skadan på företaget bli stor. Det är inte förvånande att ökningen av distansarbete 2020 sammanföll med att 80 procent av organisationerna i en undersökning sa sig ha blivit utsatta för cyberattacker. Nu måste IT-avdelningen hantera en allt större attackyta när användare, accesspunkter och applikationer sprids allt längre ut från företagets nätverk. Med så många inkörsportar till ett företags nätverk och applikationer blir det också svårare att försvara, varför fler företag förlitar sig på zero trust som varken litar på något innanför eller utanför nätverket utan kräver korrekt verifiering av en användare varje gång, oavsett vilken applikation personen ansluter till.  

  • Vikten av skalbara lösningar 

Den snabba övergången till distansarbete innebar att företag investerade i verktyg och applikationer som skulle hjälpa till med samarbete och produktivitet eftersom det var problemen som behövde få en snabb lösning. Digitala arbetsverktyg och säkerhetslösningar har gjort det möjligt för anställda att börja arbeta hemifrån snabbt under pandemin, men frågan är om dessa lösningar kan skala upp på lång sikt? Om de inte kan det så har verksamheten problem eftersom ett växande antal anställda förväntar sig ett sömlöst, digtitalt arbetsliv. Därför måste IT-team se till att investera i skalbara lösningar baserade på säkerhetsmodellen zero trust eftersom motsatsen riskerar att slå tillbaka på samarbetet, produktiviteten och inte minst säkerheten. 

Förändring handlar inte bara om fysisk utrustning eller erfarenheter, det handlar också om tankesätt. Krisen tvingade fram förändringar i en takt som många inte trodde var möjligt. Men för att göra dessa IT-investeringar framgångsrika på lång sikt måste också det kulturella tänkandet inom organisationen förändras. De traditionella fördomarna kring distansarbete måste bort och insikten att arbete är vad man gör, inte där man gör det, måste få fäste.  

Anställda har blivit bekväma med flexibelt arbete och har förstått att de inte behöver bo i dyra städer för att kunna arbeta för en viss typ av företag. Om företag verkligen vill kunna tävla om talanger, markandsandelar och erkännande måste de vara beredda på att investera i långsiktiga och holistiska lösningar som främjar det hybrida arbetssättet som är här för att stanna. 

Marie Berner Moberg, Sverigechef VMware