Slutna affärssystem hämmar produktiviteten

De senaste årens restriktioner har skapat ett ökat fokus på e-handel, virtuella möten och massiv datainsamling. Nu är det dags att fokusera på hur företag kan få ut mest möjliga av den stora mängden data som hela tiden samlas in. Många har komplicerade slutna system som skapar svåra förutsättningar för att lyckas dra nytta av den insamlade datan.  

När pandemin för två år sedan lamslog världen blev det plötsligt bråttom för verksamheter att ställa om och börja tänka mer ur ett digitalt perspektiv. Restriktioner och rekommendationer tvingade verksamheter att begränsa fysisk kontakt, samtidigt som både produktiviteten och inkomsterna minskade för många.  

Pandemin gjorde avtryck både internt och externt. Internt var flera verksamheter snabba med att sätta upp hemmakontor och börja hålla sina möten virtuellt, och externt syntes det när många verksamheter både skapade och optimerade sina digitala försäljningskanaler för att anpassa dem efter de nya förutsättningarna.  

Stora framsteg inom e-handeln 

När samhällen började stänga ner och butiker inte längre vare sig fick eller ansåg det lönsamt att vara öppna sköt e-handeln naturligtvis i höjden. För vissa verksamheter var omställningen större än för andra. Oavsett omställningens omfattning var det inte helt självklart vilken väg man skulle ta. Vilka investeringar är absolut nödvändiga? 

Vår studie Integrated Experiences, gjord av IDC, visar bland annat att e-handelns massiva ökning har gett verksamheter ett incitament att fokusera på sina ”digitala skyltfönster”. 61 procent av de tillfrågade verksamheterna har investerat i teknik för att automatisera affärsverksamheten, medan 55 procent har prioriterat att investera i sin datahantering, analys och AI för att öka transparensen och för att kunna ta bättre, mer välgrundade beslut. Investeringarna har gjorts för att säkerställa att onlinebesökare och kunder ska få bästa möjliga upplevelse med smidiga processer på hemsidor, i appar och i webbshoppar. 

Dags att skörda frukterna av de digitala initiativen 

Även om många företag har lanserat en rad digitala initiativ de senaste åren, kämpar många med att anställda har svårt att navigera i de många slutna systemen, programmen och datan. Trots att systemen är gjorda för de anställda är de bara meningsfulla för de som är väl insatta i dem.  

Problemet är att datakällorna ofta är väldigt olika och spridda över många olika program och applikationer. Det blir därför osammanhängande när anställda ska arbeta med data som samlats in från många olika källor som inte heller är integrerade i systemen. Detta resulterar i en ineffektivitet som i slutändan påverkar kundupplevelsen, eftersom verksamheten inte kan dra full nytta av den data som samlas in. 

Dataparadoxen skapar problem 

Idag finns extrema mängder data tillgänglig, men få lyckas få ut värdet av all information. I en tidigare undersökning från Forrester uppgav 72 procent av dataansvariga i svenska verksamheter att de samlar in data snabbare än de hinner analysera och använda den. Samtidigt visar samma undersökning att 64 procent av de dataansvariga känner att de ändå behöver mer data än vad de i nuläget hinner samla in, en paradox som skapar problem. De ansvariga inser helt enkelt värdet av datan men de vet också med sig att de inte har rätt verktyg att för att kunna hantera den.  

Att behöva bygga integrerade system som kan hantera stora datamängder är för de allra flesta företag förknippat med mycket tid, hög kompetens och höga kostnader. Men det behöver inte vara så. I stället är det nödvändigt att samla data och program med hjälp av rätt verktyg, till exempel en integrationsplattform med möjlighet att hantera flera sätt att utbyta data med kunder, leverantörer och anställda. Den här typen av plattform tillåter olika avdelningar i verksamheten att använda samma data, vilket stöttar affärskritiska processer – för ju fler anställda som kan ta del av den samlade datan, desto bättre.   

Claes Huber, affärsutvecklare Boomi Sverige