SJ lämnar över Öresundstågtrafiken i förtid

SJ och Öresundståg har kommit överens om att avbryta samarbetet i samband med tidtabellsskiftet 2022/23. Parterna är helt eniga om att det är den bästa lösningen i den situation som har uppstått. 

Det har tidigare framkommit att SJ och beställaren Öresundståg inte har varit överens om ansvarsfördelningen när det gäller underhållet av fordonsflottan inom Öresundstågstrafiken. Efter förhandlingar har nu parterna enats om att avbryta samarbetet i december 2022. Drift och underhåll övergår då till annan operatör. 

– Vi hade naturligtvis hoppats på att kunna hitta en lösning där SJ fortsatte sitt uppdrag men på rimliga villkor. Nu kom vi inte dit, och vi är helt överens med beställaren att det här är den bästa lösningen för alla, säger SJs presschef Tobbe Lundell. 

SJ kommer att fortsätta ansvara för drift och underhåll av Öresundståg fram till den 10 december 2022. Medarbetare som i dag är tillsvidareanställda av SJ Öresund kommer att erbjudas verksamhetsövergång till ny operatör.