Sänkt skatt för arbetsresor

Regeringen vill sänka skatten för resor till, från och i arbetet med eget fordon. Förslaget är 5 kronor lägre skatt per mil – oavsett färdmedel. Det kan vara bil, motorcykel, moped eller cykel. 

Beloppet är detsamma för alla. De enda kraven är minst 30 och högst 210 styrkta resdagar per år. För storstadsområden måste avståndet enkel väg vara  minst 3 mil – och för övriga landet minst 1,5 mil. 

Det uttalade syftet är att minska bilåkandet och få fler att åka kollektivt eller även cykla. Däremot sägs inget om att stimulera arbete eller underlätta att arbeta på större avstånd.  

Heller inget om tidsvinster med bil. Med nuvarande regler måste det vara minst 5 km mellan hem och arbete, och man måste spara minst 2 timmars restid per dag för att få göra avdrag. 

Ett fast schablonbelopp är enklare för myndigheter att administrera och gynnar fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Men det missgynnar bilister. Nyare bilar kostar minst 35-50 kronor per mil med alla kostnader.  

Det är minst dubbelt mot nuvarande skattefria bilavdrag och milersättning. Detta är 18:50 per mil, oförändrat sedan 2008 trots kraftigt ökande kostnader.  

Med 32 procent marginalskatt är detta avdrag värt 5:92 per mil. Med 52 procent marginalskatt är det värt 9:62 per mil.  Med hänsyn till det kan regeringen komma att höja sitt förslag till 8 kronor sänkt skatt per mil. 

Det blir en förhandlingsfråga mellan regeringen och oppositionen, som på flera punkter kritiserar förslaget. En är att skatteminskningen bör motsvara faktisk kostnad för egen bil, alltså 35-50 kronor per mil. 

Men det skulle enligt regeringen med stödpartier locka till mer bilkörning, tvärt emot målet att minska den. Det målet drivs främst av påstått behov att minska bilismens tillskott av koldioxid till atmosfären. Regeringen tror nämligen att mer koldioxid skulle farligt värma atmosfären. 

Men förslaget gäller inte bara alla slags privata vägfordon utan också alla slags motorer och drivmedel, inklusive batteridrivna elbilar, ofta med högre totala kostnader än vanliga bensin- och dieselbilar. 

Förslaget lär rimligen också påverka förmånsbilar.  

Den 1 juli förra året höjdes förmånsvärdet för privat bruk av tjänstebil värd upp till 650.000 kronor med genomsnittligt 34 procent för att den inte skall vara mer förmånlig än om den vore privatägd. 

Troligen kommer värderingen av fritt eller egenbetalt bränsle att påverkas.  

Tröskeleffekter 

Det nya förslaget skiljer mellan storstadskommuner och andra kommuner. Som storstadskommuner räknas Stockholm, Göteborg och Malmö med omgivande kommuner.  

Det blir 2,2 miljoner invånare i Storstockholm,  0,8 miljoner i ett större Göteborg och 0,6 miljoner för Malmö-regionen – totalt alltså ca 3,5 miljoner eller en tredjedel av alla Sveriges invånare. 

I storstadsregionerna krävs minst 3 mils avstånd enkel väg för sänkt skatt. I övriga kommuner 1,5 mil. Det ger tröskeleffekter på många håll.  

Större delen av resorna mellan hem och arbete håller sig troligen under 3 resp. 1,5 mil enkel resa och ger alltså ingen sänkt skatt. En fråga är hur man definierar plats, resväg och avstånd. 

För resor med egen bil i tjänsten får runt 250.000 personer milersättning varje år. Av dem får 60-70.000 ersättning för minst 600 mil i tjänsten varje år. Då räcker inte 5 kronor per mil långt. Nuvarande 18:50 skattefritt per mil måste kraftigt höjas. 

Viktigt att komma ihåg är att det kostar pengar att arbeta utöver privatlivet. Det kan vara resor fram och åter, kläder, mat och även nödvändig utrustning.  

Generösa regler för avdrag, sänkt skatt eller bidrag stimulerar fler att arbeta mer – och tvärtom. Ett överdrivet jämlikhets- och rättviseräknande får motsatt effekt med lägre skatteintäkter och högre sociala kostnader för stat och kommun. 

Räknexempel 

Med 2 mil mellan hem och arbete får man 2 x 5 = 10 kronor i vardera riktningen, alltså 20 kronor per dag utanför storstadsregioner. Med 200 arbetsdagar blir det 4.000 gyllene kronor lägre skatt att ha roligt för. Men inte i storstadsregioner.  

Med 4 mil mellan hem och arbete får man hela 40 kronor per dag och svindlande 8.000 kronor lägre skatt per år. Bra om man går eller cyklar – frånsett tidsförlust. Men tveksamt med buss, tåg eller T-bana – för att inte tala om bil, som kostar 35-50 kronor per mil. Ju längre man kör, desto mer förlorar man. 

Men om man nu har en bil, är det dumt att inte använda den. Den kostar ju pengar även när den står still. Men föreslagen skattesänkning räcker inte långt. 

Källa: www.regeringen.se