Post Corona stress, finns det?

Inte det mest träffsäkra orakel hade kunnat förutspå de ödesdigra konsekvenser som ett nytt virus skulle få när det i ilfart började sprida sig över världen för drygt två år sedan.  

Ovissheten över framtiden är än idag stor och med ovisshet, osäkerhet och ändrade levnadsvillkor kommer ofta stress, ångest och psykosocial ohälsa som ett brev på posten.

– Efter stora omställningar på Sveriges arbetsplatser syns tydliga konsekvenser i form av ökad ohälsa. Jag har märkt att sjukskrivningar på grund av stress, psykosocial ohälsa och ergonomiska besvär har ökat. Även en stor grupp som lider av post Corona symptom har hört av sig till mig, säger Therese Leijonhufvud som driver MediLightClinic.com i Stockholm och även arbetar med stressrehabilitering på ett försäkringsbolag.  

Stress påverkar många delar av kroppen och kan visa sig på olika sätt. De första signalerna brukar vara att man sover dåligt eller känner sig konstant trött, oavsett hur mycket man vilar. Ovisshet inför framtiden i kombination med andra olustkänslor som rädsla, ångest och oro kan också öka på stressen.

– En del som kommit in i en negativ stresspiral kan ge sig själv egenhjälp genom att förändra sin livssituation, säga nej till åtaganden och byta arbetsmiljö. Men det vanliga är att man måste få hjälp med att öka kroppens egen läkningsprocess och hitta tillbaka till balans och harmoni, säger Therese.  

Lämnas kroppen i obalans under en längre tid, utan möjlighet till återhämtning, kan stressen bli skadlig för hela vårt mänskliga väsen. Därför är det av stor vikt att ta de första varningssignalerna på allvar och söka hjälp i tid.  

– Jag arbetar med medicinsk lågenergilaser (erchonia.com) som är en vetenskapligt förankrad, FDA-godkänd och effektiv behandlingsform och som ger bra resultat vid stress- och utmattningstillstånd. Genom att aktivera cellernas egna kraftstationer (mitokondrierna) stimuleras cellerna till självläkning och stressen i nervsystemet minskar, säger Therese. 

Corona har drabbat oss alla på något sätt. För mindre än två år sedan kunde ingen föreställa sig de konsekvenser och utmaningar vi nu står inför. Uttrycket ”ensam är stark” känns som ett hyckleri och vi inser att vi mer än någonsin behöver våra nära och kära runt omkring oss för att må bra.  

– Många som kommer till mig för hjälp med oro, stress och post covid symptom har även ett behov av att bli lyssnade på. Att känna att det finns någon som tar deras problem på allvar, säger Therese. 

Men hur går då en behandling på MediLightClinic.com till? Gör det ont? Hur lång tid tar det? 

– Vi börjar med att gå igenom din hälsodeklaration – både den fysiska och den psykiska delen. Laserbehandlingen tar mellan 20 och 45 minuter och är helt smärtfri. Du kan arbeta eller träna direkt efteråt och behandlingen gör ingen skada på hud, vävnader eller muskler. Utifrån vad som framkommit under behandlingen, får du med dig enkla övningar att träna på hemma som hjälper till att få ner stressnivån.  


Text: Jessica Berghult