One Water – för ett friskt världsvatten

one water

Nu lanseras One Water. En samlande paraplyorganisation och plattform för förändring, med det viktiga målet att bekämpa hotet mot vårt vatten och göra det friskt och välmående igen.

One Water har grundats utifrån en lika skrämmande som hoppingivande insikt; vi står inför en av mänsklighetens största och mest akuta utmaningar. I alarmerande takt försämras våra hav och vattens hälsa genom världens påverkan, som också är lösningen. Det är fortfarande möjligt att skapa ett friskt och välmående världsvatten om vi gör det tillsammans – som en.

– Vi har bara ett liv, en planet och ett vatten. Vattenmängden vi har är konstant och är densamma som för 5 miljarder år sedan, vilket är lika svindlande som viktigt. Det är det vattnet vi har. Tyvärr har vi inte behandlat det så, men vi har alla möjligheter att påverka vattnets framtid. One Water syftar till att påskynda förändringsarbetet genom att förena människor och organisationer, och där de kan höras och göra skillnad genom att lyfta fram nya ideér, teknologier och aktiviteter. Vi är övertygade om att vi kan göra skillnad om vi verkligen bestämmer oss för det. Vi har en otrolig kraft som vi vill ta vara på till förmån för våra vatten, säger Thomas Ogander, initiativtagare och grundare One Water.

One Water skapar gemensam kraft med en agenda och utgör en plattform för organisationer, innovationer och projekt, som alla syftar till att skapa förändring. Röster, idéer och tankar lyfts fram, delas och konkretiseras så att fler kan ta del av det på ett lättillgängligt och relevant sätt; via symposium, utbildningar, utbildningsmaterial, och även världens tuffaste uthållighetsrace.

Den nystartade organisationen samverkar redan med flera starka aktörer så som Race for the Baltic, Expedition Baltic Sea och Water Aid. En annan viktig organisation i vattenvärlden är SIWI, Stockholm International Water Institute, som är en ledande rådgivare inom globala vattenfrågor för regeringar, städer och organisationer över hela världen. SIWI arrangerar World Water Week, en av världens främsta årliga vattenkonferenser, och vattenvärldens motsvarighet till Nobelpriset, Stockholm Water Prize. Årets World Water Week hölls den 23-27 augusti och Stockholm Water Prize delades ut den 25 augusti av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

– Ett gemensamt krafttag för akuta vattenutmaningar är viktigare än någonsin. Om vi ska ha en chans att uppfylla de globala utvecklingsmålen måste alla samhällssektorer genomgå enorma förändringar. Det kommer bara att vara möjligt om människor med olika bakgrunder och från olika länder arbetar tillsammans, säger Torgny Holmgren, verkställande direktör för SIWI.

One Water Symposium kommer i augusti varje år samla entreprenörer, näringsliv, forskning och beslutsfattare, men även intresserade privatpersoner, i en fysisk och digital konferens i Stockholms Skärgård med fokus på att sprida kunskap, dela erfarenheter och driva utvecklingen framåt. För att påvisa människans oändliga drivkraft och styrka att anta utmaningar och bemästra prövningar laseras ett årligt återkommande race – One Water Race.

Tävlingen kommer etableras som världens tuffaste uthållighetsrace med löpning och simning nonstop i Stockholms skärgård, från Arholma till Landsort, med en distans om 250 kilometer över hav och land. Den 24-26 augusti arrangeras det första pilotracet. Nästa år genomförs One Water Race med 10 lag från olika länder.

Huvudpartner är Stockholm Archipelago, en samverkan för hållbar besöksnäring mellan sju skärgårdskommuner, Visit Stockholm, Skärgårdsstiftelsen och Region Stockholm. One Water Education som lanseras våren 2022, är utbildningsplattformen som vänder sig till skolor, barn och ungdomar med syftet att nå ut med senaste kunskapen samt skapa förståelse och väcka intresse och engagemang.

One Water har ambitionen att medverka som representant för Sverige vid världsutställningen Dubai 2021 den 20-26 mars 2022, och under World Water Day den 22 mars.