Ledord och värderingar – ingenting slår de eviga sanningarna

Ledord hit, värderingar dit. Jag är inte ute efter att raljera, det är bra och viktigt med vägvisande ord. Varje organisation försöker hitta sin optimala språkliga utformning för det man vill visa internt och externt att man står för. Om formuleringarna dessutom omfattas och efterlevs på riktigt är det fantastiskt. 

Men visst är vi, i alla möjliga sammanhang, bra på att krångla till det där som egentligen kan vara så självklart och enkelt? 

För vad vi än gör, inom vilket fält vi än verkar och oavsett om vi möts fysiskt eller digitalt gäller samma grundläggande omständigheter: När vi människor är snälla mot varandra blir allting till det bättre. 

Det är inte säkert att vi alltid vill vara snälla, trevliga, tillmötesgående. Och visst, i alla situationer är det kanske inte motiverat. Men, törs jag påstå, för det mesta är det så. För vi är tillverkade för att MÖTA varandra, samarbeta. Vi hade inte existerat som art idag om vi inte haft den förmågan. Samarbete tarvar tillit och tillit framkallas av allt det där som vi mår bra av. Snällhet, omtänksamhet, artighet. Egentligen vet vi nog alla det här, men – det räcker med att jag går till mig själv – vi måste ständigt påminna oss. 
 
Låt mig delge ett citat ur den isländska Eddan som varenda organisation borde ha som fundamentala ledord: ”Människan är människans glädje.” 
Enklare och bättre kan det inte sägas.  

Per Furumo 

Per Furumo är konsult i talarträning/retorik/presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns en mängd av våra stora företag och organisationer, de stora bankerna, Regeringskansliet, EU-kommissionen, offentliga personer inom näringslivet och många andra.