Hur man kan arbeta med förebyggande vård

Friskvård är idag ett vedertaget och etablerat begrepp i samhället. Förebyggande vård är dock något som färre är bekant med. Vi har pratat med Anette Boox, Medicinsk ansvarig läkare på Sturebadet Läkarmottagning, som reder ut begreppen och även berättar hur man kan arbeta med förebyggande vård. 

Om vi börjar där, vad är skillnaden mellan friskvård och förebyggande vård? Och vad innebär förebyggande vård? 

Friskvård är det vi gör för att må bättre i vårt dagliga liv. Det kan till exempel handla om att träna, gå promenader, ta hand om sin hud, äta mat som är bra för oss, borsta tänder, varva ned, sova och meditera.  

Förebyggande vård är en samlingsterm för åtgärder inom hälso- och sjukvården med syfte att bevara den goda hälsan och även förhindra att skador och sjukdomar uppkommer, förvärras eller återkommer. Friskvård kan vara en del av detta men andra exempel är ergonomi, förebyggande medicinering (till exempel allergimedicin inför pollensäsong) eller rehabilitering för att förhindra en försämring av tidigare skada eller sjukdom. 

Hälsoundersökningar och andra mer inriktade utredningar är också exempel på förebyggande vård i syfte att upptäcka annalkande problem i ett tidigt stadie, innan symtom hunnit utvecklas. 

Vad ingår i förebyggande vård när man kommer till er? 

Sturebadet Läkarmottagnings företagshälsovård har ett starkt fokus på den stress- och utmattningsproblematik som är en av vår tids stora utmaningar. Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som håller ett högt tempo, men samtidigt vill att medarbetarna ska vara friska och välmående. Vi kan även hjälpa till att förebygga problem genom att coacha och utbilda chefer, grupper och individer men även t.ex. utvärdera företagets kultur, mötesstrukturer och kommunikationsflöden med hjälp av våra specialister inom området. Regelbundna hälsoundersökningar och direkt tillgång till både beteendevetare och psykolog för alla medarbetare, i tillägg till vårt nära samarbete med vårt systerföretag Sturebadet AB inom träning, behandlingar och bad, ger oss också möjlighet att upptäcka behov och sätta in åtgärder i god tid.  

Som privatperson är vårt hälsoabonnemang det tydligaste exemplet på den förebyggande vård vi erbjuder. I abonnemanget ingår besök till sin personliga allmänläkare hos oss, som även utför en årlig mycket omfattande medicinsk hälsoundersökning. Efter undersökningen tar man tillsammans fram en hälsoplan för året och blir coachad av sin läkare. De årliga hälsoundersökningarna ger också läkaren möjlighet att upptäcka förändringar som bör uppmärksammas innan ett problem uppstår. Man kan även lägga till en DNA-analys för att se om det finns någon ärftlighet att hålla ett öga på, magnetröntgen för att till exempel kunna se begynnande tumörer långt innan de orsakat problem och ultraljud/arbets-EKG för att säkerställa hjärtats funktion.  

Om man som företag eller privatperson kommer till just er på Sturebadet Läkarmottagning och vill ta del av förebyggande vård, hur fungerar det? 
Företag som är intresserade av att ansluta sig till vår företagshälsovård får hjälp av vår kontaktperson hos oss som även är företagssköterska, att utifrån just sin verksamhet välja vilket behov man har. För vissa räcker det att vara ansluten till oss på grundnivå, och då alltid ha snabb tillgång till spetskompetens. Andra vill att vi redan från början jobbar förebyggande med våra tjänster och har en tydlig roll på företaget, så att det höga tempot kan bibehållas utan att någon riskerar att passera gränsen för sin kapacitet. 

För privatpersoner har vi förutom Sturebadet Hälsoabonnemang och medicinska hälsoundersökningar som inkluderar läkarsamtal, även paketerade utredningar inom specifika områden. Det kan till exempel handla om att utreda risk för diabetes, klimakteriebesvär, arytmi i hjärtat, fertilitet, stress, testosteron och andra områden där man kan uppleva dagliga besvär eller oro, men inte vet var man vänder sig för att man inte känner sig direkt sjuk. Paketen har ett fast pris och innehåller alla provtagningar och läkarbesök som behövs för att vi ska kunna ge tydliga svar och rekommendationer. 

Vilka konkreta hälsofördelar kan man se på individnivå? 

Med förebyggande vård kan vi ge människor kunskap om sin egen hälsa och vilka metoder eller hjälp som finns att få för att stärka sin hälsa och kunna förebygga framtida sjukdomar och smärta. Det skapar en tydlig motivationsökning – ju mer kunskap vi får kring hälsa och vårt personliga tillstånd desto mer ökar motivationen att faktiskt ta hand om sig. Om vi utifrån de förutsättningar vi har tar han om oss själva kan vi uppnå en högre daglig livskvalitet och känna vitalitet. 

När vi pratar om förebyggande vård innefattar det även delar som kost, sömn och träning? Får man vägledning även här? 

I de medicinska hälsoundersökningarna ingår alltid ett uppföljande samtal med allmänläkare som förklarar vad laboratoriesvar och undersökningsresultat betyder. I samtalet får man även rekommendationer om hur livsstilsval som kost, träning, sömn, stress och återhämtning kan förbättra hälsoundersökningens resultat. Vid behov har vi även sömnskola och individuell stresshantering för både privatpersoner och som en del av vår företagshälsovård. 

Finns det några särskilda områden där det statistisk finns större risk att drabbas av något, som man med förebyggande vård kan upptäcka tidigare och kanske rentav förhindra? 

Socialstyrelsen uppskattar att minst 20 procent av all sjukdom kan undvikas om vi förbättrar våra levnadsvanor. Att förbättra våra levnadsvanor är en del i förebyggande vård. 

Hälsoundersökningar hos läkare och genom företagshälsovården är en viktig faktor på individnivå. Med läkarundersökning, provtagning, konditionstest, EKG, spirometri, syn- och hörselkontroll samt kartläggning levnadsvanor kan man fånga upp eventuella riskfaktorer. På så sätt kan flera allvarliga sjukdomar upptäckas eller förebyggas på ett tidigt stadium. 

Ett exempel på det är stroke, som enligt Socialstyrelsen har sjunkit kraftigt sedan 2005, både till antalet diagnostiserade nya fall och även dödlighet. Mycket tack vare arbetet med att tidigt förebygga och behandla riskfaktorer. 

Vad ska företag tänka på gällande företagshälsovård? Vad är viktigast? 

Viktigast är att man väljer en partner för att öka hälsan på arbetsplatsen, inte bara en leverantör inom hälsa. En företagshälsovård skall hålla ”företaget i handen” och ge råd och vägledning så att alla medarbetare i företaget kan vara produktiva och få hjälp med hälsan. Inte bara i form av hälso- och sjukvård, utan framför allt att förebygga ohälsa, som till exempel utbrändhet och fysisk smärta. Alla företag vill ha produktiva medarbetare och i det arbetet blir en partner inom hälsa viktig. 

För vilka är förebyggande vård intressant? 

Hela samhället eftersom vi alla vinner på att vi förebygger ohälsa, inte bara individen själv. Rent samhällsekonomiskt visar studier på att för varje satsad krona i förebyggande vård sparas 6 kronor i sjukvård. Företag förlorar enormt mycket pengar på sjukskrivningar som kan undvikas genom att arbeta medvetet med förebyggande vård. 

Vad är det enskilt största felet vi gör idag i samhället i behovet av vård? 

Nästan all fokus inom vården ligger kring att behandla symptom. Vi behöver lägga mer fokus och tid på orsakssamband så att vi kan behandla hela människan. För att det ska kunna ske, krävs fler specialistläkare och vårdpersonal i ett nära samarbete, som öppet och konstruktivt kan hjälpa människor med både vårdbehov och att förebygga sin hälsa så långt det är möjligt.