Hon tror på teamwork  

Jennifer Friman blev VD för Falkenberg Strandbad i höstas och mycket har hänt sedan dess. Här berättar hon om sin syn på ledarskap och hur viktigt hon anser att det är att ha ett väl fungerande team som tar emot gästerna och ger dem bra service och en fin upplevelse. När teamet är samspelt ger det mycket på alla plan. Både för personalen själv och för de som besöker deras destination.    

Jennifer inleder intervjun med att ta upp att hon kom från läkedelsindustrin och dagligvarubranschen, men att hon i sin ungdom arbetat inom turism och besöksnäringen, så det var inte helt främmande för henne att byta bransch. Samt det faktum att i hennes tidigare jobb varit mycket på konferens själv och att hon alltid trivts bra i de miljöerna  

– Falkenberg Strandbad är ett fantastiskt spännande ställe att arbeta på och jag tycker det är roligt att stretcha mig själv och börja i en ny bransch. Därför hoppade jag på när VD-jobbet dök upp.  

Det som driver henne är att utveckla verksamheter och det som slog henne vad gäller hotell och destination är att du är i din produkt hela tiden och du får feedback direkt om något fungerar, eller inte gör det.  

– Det är verkligen feedback på sekunden och alla medarbetare är på samma ställe, vilket blir väldigt levande och ger en bra möjlighet att utveckla teamet, säger Jennifer med smittsam entusiasm.  

Just detta med att utveckla gruppen är något som hon återkommer till flera gånger under intervjun och det märks hon brinner för det temat.  

Vad kännetecknar ditt ledarskap? 

– Jag hoppas att jag uppfattas som en engagerad och närvarande chef som lyssnar mycket men som ger en väldigt tydlig riktning. Jag ger även väldigt mycket eget ansvar i det egna formandet av vägen mot målet. 

Det är viktigt att man i ett team lär känna varandra och förstår varandras drivkrafter. När man gör det är det lättare att arbeta effektivt ihop menar hon. Då förstår man oftare vad olika tankar och idéer kommer ifrån istället för att se olikheter som hot.  

– Jag märker att när vi lär känna varandra mer så gör det mycket för arbetsglädjen i vardagen och det blir roligare och mer effektivt tillsammans. På ett sådant här ställe blir det helt avgörande så det syns för gästen om vi trivs ihop och gillar och är stolta över vår produkt och det vi erbjuder tillsammans.  

Deras koncept bygger på tre pelare tillägger Jennifer. Det är medarbetaren, det är gästen och det den finansiella biten, i den ordningen. Om medarbetarna är nöjd så gör de ett bra jobb och då kommer gästen tillbaka, vilket gör att det blir lönsamt, enligt deras erfarenhet.   

Vad har ni för framtidsplaner?  

Vi ska fortsätta att skapa en fantastisk destination som många älskar. Vi jobbar ständigt med hur vi ska utveckla vår mötesplats och göra den ännu mer attraktiv, både för konferensgäster och privatgäster. Direkt efter sommaren kommer vi att bygga om ett av våra större konferensrum samt bygga ut vår Retreat Club ytterligare med nästan 200 kvm. Vår Retreat Club är anledningen till att många väljer att komma till just Strandbaden och därför något vi alltid vill utveckla och låta bli ännu mer framträdande. Vi kommer även att bygga om vår restaurang och miljön runt vår entré för att ge gästerna en ännu bättre upplevelse.