Gör utveckling till en vana

Jag vill utvecklas, jag vill ha utveckling. Det är en fras som återkommer när jag pratar med människor om deras arbete, eller liv i stort för den delen. Det upplevs som fint och självförverkligande att utvecklas. Ingen vill fastna i gamla hjulspår. Och visst – om du vill utvecklas för utvecklingens skull så fungerar det tankesättet. Men vill du ha resultat i det du gör undrar jag om utveckling verkligen är det avgörande. Kanske är det mer effektivt just att göra samma sak om och om igen, att repetera beteenden. 

För att bli bra på fotboll måste du träna på att passa, om och om igen. För att lyckas som säljare behöver du ha en vana av att kontakta nya kunder. Nästan vad man än tittar på kommer resultaten genom upprepning av beteende. Att göra någonting upprepade gånger hjälper oss att göra det till en vana. Kroppen och sinnet hjälper dig att göra det undermedvetet.  

Förutom att vanor är det som skapar resultat gör det att du över tid blir bättre och bättre på det du gör. Du förfinar, både medvetet och undermedvetet. Dessutom tillför det ett lugn att göra något du redan kan. Det kräver oftast mindre ansträngning än att hela tiden prova nytt.  

Det gäller givetvis att välja ut de vanor som ger positiva resultat och inte fastna i sådana som är negativa. Vanan att äta de när nattmackorna riskerar att skapa ett icke önskvärt resultat i form av högre vikt och sämre hälsa. Mitt tips är att börja titta på vad du redan gör idag som skapar de resultat du vill ha. Går det att göra mer av det eller att göra det oftare? Tar du trappan i stället för hissen ibland? Om du tog trappan varje gång i stället för bara ibland, skulle du få bättre kondition över tid.  

Hur blir det då med utvecklingen om vi fokuserar mer på att göra samma sak om och om igen? Jag tror att utveckling ursprungligen kommer från vanor, till exempel vanan att experimentera eller genomföra tester. Visst finns det exempel på utveckling som tillkommit av en slump, men det händer troligen mer sällan. Jag skulle säga att det omvända är det vanligaste: Forskaren som testar olika varianter av ett läkemedel för att hitta boten på en sjukdom. Edison som gjorde över 2000 försök innan han lyckades skapa en fungerande glödlampa. Barnet som försöker resa sig om och om igen tills det slutligen kan stå utan stöd. Utveckling kommer genom repetition, med den lilla tvisten av små variationer som driver framåt.  

Genom att medvetet skapa, utveckla och förfina fler vanor kan du generera bättre resultat, men även mer utveckling. Oavsett om det gäller att utveckla din affär eller ditt liv i stort. Så nästa gång du vill ha utveckling, lägg dig till med en ny vana! 


Patrik Nordkvist, expert på försäljning och tillväxt