Frilansarbete ökar i popularitet bland svenskar under 2023

En nyligen genomförd undersökning av avslöjar en stark trend i Sverige där arbetsmarknaden skiftar från traditionella anställningar till distans- och frilansarbete. Resultaten visar att 54% av svenskarna har en positiv inställning till frilansarbete, en ökning från föregående år.

Undersökningen avslöjar även att 55% av svenskarna föredrar ett hybridarbete, där de kan kombinera kontorsarbete med arbete från valfri plats, exempelvis hemifrån. Dessutom är 58% öppna för att jobba på distans utomlands, vilket visar på den ökade skärmfriheten och flexibiliteten för frilansare.

Pandemin har förändrat vår syn på arbete. Allt fler uppskattar friheten och möjligheterna att tjäna bra pengar samt att arbeta effektivt utan en fysisk arbetsplats. Detta är en trend vi förväntar oss att se fortsätta, säger säger Didrik Selder på Invozio.

Han menar också att ökningen av frilans- och distansarbete leder till en mer dynamisk och anpassningsbar arbetsmarknad. Företag kan dra nytta av en bredare pool av talanger som inte är begränsade av geografiska hinder, vilket möjliggör en mer diversifierad och specialiserad arbetskraft. Detta kan i sin tur stimulera innovation och konkurrenskraft inom olika sektorer.

Invozio, en ledande plattform för frilansare som fakturerar utan företag, har märkt av denna trend och anpassat sina tjänster därefter. De ser en tydlig ökning av frilansare som använder deras plattform för att fakturera utan företag. De menar att flexibla arbetsformer också bidrar till en förbättrad arbetslivsbalans för många anställda som gått över till frilansarbete. Möjligheten att arbeta på distans eller som frilansare kan minska stress och utbrändhet, eftersom individer får större kontroll över sin arbetstid och arbetsmiljö. Detta leder till ökad arbetstillfredsställelse och produktivitet.