Företag måste börja klimatkompensera sina datorer

Mycket har hänt inom utvecklingen av hållbara produkter och material under de senaste åren, och hållbarhetsinitiativ som tidigare var lite trevliga att ha, för att stärka varumärkesprofilen, har idag blivit ett måste inom många branscher. Problemet är att många företag upplever det vara svårt att gå från yta till djup – från ytliga initiativ till äkta och mätbara hållbarhetsinitiativ. Så vilka möjligheter finns det? Och kan vi standardisera hållbarhetsarbetet inom exempelvis IT-inköp? 
 
Idag inkluderas hållbarhet allt oftare i företags verksamhetsmål med parametrar för miljöpåverkan. Och att kunna redovisa för sina koldioxidutsläpp är idag viktigt vid såväl upphandling som för anställda, investerare och ledningsgrupper. Även bland konsumenter ställs höga krav och allt fler ser till koldioxidkompensation som en lösning för att uppnå klimatneutralitet. Men för att som företag lyckas minska sina koldioxidutsläpp behöver man se över alla delar av sitt bolag, från transporter till produktion. En parameter som är lätt att glömma bort är att se över hållbarheten inom företagets IT-inköp. 

Anställda förses inte med den hållbarhet de önskar 
En nordisk undersökning som vi på Lenovo utförde under 2021 visade att en majoritet av anställda vill ha mer hållbar teknik men nästan 90 procent uppgav att deras arbetsgivare inte erbjuder detta i tillräcklig hög grad. Samtidigt är det lätt att man bara ser till hårdvaran, och huruvida denna går att återbruka eller inte, men detta är inte tillräckligt. Något vi hoppas ska bli standard för alla företag är att klimatkompensera för sina IT-inköp, vilket inkluderar produkternas hela leveranskedja och produktlivscykel.   

En vanlig företagsdator genererar i snitt 550 kilo koldioxid under sin livstid. Detta motsvarar ungefär fem flygresor tur och retur mellan Stockholm och Oslo (uträkning via ICAO). Och för stora företag blir många bäckar små snabbt till en stor å, när hela arbetsplatsen ska förses med datorer, skärmar och utrustning för att klara av dagens hybrida arbetssätt. Att ta ett helhetsgrepp om sin klimatpåverkan är idag nödvändigt för alla företag som vill bibehålla sin konkurrenskraft, såväl i Norden som på den globala marknaden. Och vi tror vidare på att en väg framåt är att göra det gröna valet till det självklara och i förlängningen standardiserade valet.  

Företag måste börja klimatkompensera hårdvara – på riktigt 
På Lenovo erbjuds kunder möjligheten att kompensera koldioxidutsläpp som är kopplade till deras hårdvara genom den globala tjänsten Lenovo CO2 Offset Service. Tjänsten är en av världens första och har som målsättning att möta kundernas växande efterfrågan på transparens i alla deras inköp, och kopplar en specifik mängd koldioxidkompensation till varje produkt. Man väger in de utsläpp som uppstår vid tillverkning och frakt av varje produkt, samt de utsläpp som uppstår i samband med användning i upp till fem år. Denna mängd koldioxidutsläpp kompenseras sedan via ett av många partnerprogram, däribland sådana som kontrollerats av FN, och kommuniceras sedan tydligt till kunden i metriska ton för enkel spårbarhet. Dessa siffor kan sen dessutom användas till företagets hållbarhetsrapportering.  

Ett globalt initiativ får globala effekter 
På samma sätt som det är naturligt att klimatkompensera flygresor, paketfrakt och andra tjänster som påverkar miljön, bör detta vara en standard för samtliga företag som förser sina anställda med hårdvara. Om samtliga företag världen över tar ett gemensamt klimatansvar, först då kommer vi kunna se positiva effekter av våra initiativ för att stävja klimathotet. Och att dessa initiativ också kommer att få positiv effekt på företags hållbarhetsrapporter – ja det kommer bli en trevlig bonus. Om vi gör hållbarhetsfrågan till en obligatorisk del av samtliga företagsverksamheter, i stället för att låta den vara ett trevligt tillägg för att putsa till varumärkesidentiteten, först då kommer gröna initiativ få effekt på riktigt – världen över.  

Stefan Brechling Larsen, Global Head of Environmental  på Lenovo Sverige