Fem steg till mer hållbara event

Mycket av miljöarbetet inom event och möten har handlat om att sortera sopor eller spara energi. Det räcker inte. Att minska det miljöskadliga resandet ger en betydligt större effekt. Tvärt emot vad många tror så behöver inte det leda till färre event eller möten. Rätt hanterat kan det i stället bidra till att fler grupper än tidigare vill samlas för att uppleva saker tillsammans. 

Vid den nyligen avslutade COP26, FN:s klimatkonferens, enades länderna om en rad saker som ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. För att klara målet om en genomsnittlig temperaturökning på max 1,5 grader till 2100 behöver utsläppen sjunka med 45% innan 2030. 

För att klara det måste alla bidra, också vi som arbetar med event och möten. Det finns inga enskilda beräkningar på hur mycket utsläpp vår sektor åstadkommer. Däremot vet man att flyget bidrar till 3,5% av alla miljöfarliga utsläpp. Att siffran är så låg beror på att bara 20% av jordens befolkning hittills haft råd att flyga. Det förändras varje år genom att fler lyfts ur fattigdom. Därför behöver vi bidra till fler tillfällen där människor kan ta del av upplevelser eller mötas utan att resa med flyg, eller båt (som också bidrar till stora mängder miljöfarliga utsläpp). 

Det är en men kanske den enskilt viktigaste åtgärden för hur vi i event- och mötesbranschen kan bidra till att minska de miljöfarliga utsläppen. Nedan går vi igenom hur det kan gå till. Du får också tips på några andra saker du kan göra för att dina event och möten ska bli mer klimatsmarta. 

Resfria möten 

Förutom att minska utsläppen bidrar resfria möten och event till att människor sparar värdefull tid som de annars skulle lägga på att förflytta sig dit. 

Erbjud fler former för deltagande på distans 

Många associerar att delta på distans med att sitta hemma i ensamhet och titta på en datorskärm. Men det finns många fler sätt att erbjuda deltagare att delta utan att resa, eller resa en kortare distans som kan ske på ett mer klimatsmart sätt. 

Man kan samlas som en mindre grupp och ta del av ett event tillsammans. Arrangören kan också skapa hubbar – platser dit det direktsänds och där deltagare i tillägg bjuds på gott värdskap, måltider och kanske underhållning. Det kan också arrangeras på flera platser samtidigt och som alla är uppkopplade mot varandra. 

Att skapa resfria möten behöver alltså inte innebära att människor slutar samlas. Rätt hanterat kan det i stället bidra till att fler grupper än tidigare vill samlas, hyra lokaler, köpa mat och dryck och allt annat som event- och mötesbranschen erbjuder. 

Minska matsvinnet 

Produktion och transporter av mat bidrar till en tredjedel av alla miljöfarliga utsläpp. Också här kan vi som arbetar med event och möten bidra. Förutom att välja mer klimatsmarta råvaror behöver matsvinnet minska. En tredjedel av all mat som produceras åker någonstans i kedjan i soporna i stället för i magen. 

En åtgärd är att få fler av de som anmält sig att också dyka upp. En annan är att erbjuda gäster att ta med sig mat, fikabröd och annat som blir över, eller att donera det till någon annan. 

Styr mot klimatsmarta transporter 

Vi kan också påverka hur människor reser till ett event eller en konferens. Exempelvis genom att erbjuda rabatter på klimatsmarta alternativ eller en bonus för den som tar tåget i stället för flyget. Vi kan också skapa kollektiva transporter som blir en del av själva eventet, exempelvis en transferbuss där man bjuds på underhållning eller föreläsning ombord. På så sätt kan vi få fler att vilja resa med de mer klimatsmarta och kollektiva alternativen. 

Gör färre event som når fler 

Varje event eller större möte som produceras bidrar till en mängd utsläpp. Vi kan därför göra värdefulla klimatvinster om de kan nå fler när de väl arrangeras och helst då deltagare som kan delta på distans, individuellt eller i grupper. Innehållet som presenteras bör också spelas in så att det kan spridas till fler och återanvändas i andra sammanhang. 

Jörgen Dyssvold är mötesdesigner vid mötesbyrån Herr Omar och har mer än 20 års erfarenhet av att planera och producera allt ifrån TEDx konferenser till världsrekord och presidentbesök. Han är också skapare av Meetfulness – läran om hur man skapar möten, som uppnår målen och har kul på vägen. Du kan komma i kontakt med Jörgen via herromar.se