En jordnära framtid – så blir ESG meningsfullt för din affär

Det är stort fokus på ESG, som står för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (Environmental, Social, Governance), en metodik som används i finansbranschen för att utvärdera hur ett företag arbetar med hållbarhetsmål vid sidan av vinstmaximering. Många verksamheter har också dragit igång initiativ som adresserar ESG på olika sätt. En hel del av företagen brottas dock med att omsätta ESG till en konkret strategi. En av anledningarna till detta är troligtvis att det finns en önskan om att kunna dra affärsmässiga fördelar av ESG, men en otydlighet kring hur det ska gå till.  

Från och med 10 mars 2021 finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. Med det nya regelverket är målet att säkra upp och öka transparensen kring hållbarhetsrapportering samt minska riskerna för green-washing. Förordningen med tillhörande teknisk standard ska vara på plats i juli 2022 och fullt ut implementerad i december 2023.  

Varför ESG är affärsmässigt meningsfullt 
Det finns redan mängder av data och statistik som visar den ekonomiska aspekten av ESG. Fondindustrin har svarat upp mot det kraftigt ökade intresset för hållbara investeringar genom att hålla ett högt tempo i sin produktutveckling. Under 2020 lanserades mer än en ny ESG-fond om dagen, enligt Jonas Elofsson, börsredaktör på Carnegie

I en PwC-rapport från november 2021 framkommer att 79 procent av investerarna uppger att det sätt som ESG-frågorna hanteras på spelar en viktig roll för investeringsbesluten. Hälften av de investerare som medverkat säger att de håller sig borta från företag som inte genomför det som de ser som tillräckliga åtgärder inom dessa områden.  

Det är viktigt för dina kunder 
Det är också ett faktum att det ligger mycket kundlojalitet i ESG. Undersökningar som vi på VMware genomfört visar att fler än var tredje konsument (35 procent) skulle vara villig att betala mer för varor och tjänster från företag som kan visa hur det använder förnybar energi eller stöttar en övergång till nollutsläpp. Ytterligare en tredjedel uppger att de skulle välja bort varumärken eller företag som inte är transparenta med sin etiska policy.  

I Sverige uppger 44 procent av konsumenterna i åldern 18–65 år att de valt bort varumärken och produkter som de inte anser uppfyller deras värderingar inom hållbarhet, vilket motsvarar 2,7 miljoner svenska konsumenter, enligt en undersökning från Stena Recycling

Börja i toppen 
I grunden är ett ESG-program inget mindre än ett förändringsprojekt, som måste ledas från toppen. Studier har visat att det är VD:ar och CFO:er som hålls ansvariga för ESG-strategierna idag, vilket är en förändring från tidigare hållbarhetsinitiativ som legat hos HR, kontorschefer eller särskilt passionerade medarbetare. 

Det första steget är att ta fullt ansvar för att leda ESG-förändringar på ledningsnivå, och att sedan vässa argumenten för varför styrelsen måste se området som strategiskt viktigt. Identifiera sedan entusiastiska och relevanta intressenter inom verksamheten, för att utveckla en holistisk strategi som innefattar såväl passion som behov över hela verksamheten och som kan gå djupare in i de praktiska genomförandena.  

Viktiga frågor 

När du ska bygga din ESG-plan bör du börja med att ställa din projektgrupp en rad frågor: 

  • Vad bör eller bör inte omfattas av planen och de initiativ som redan är på plats? 
  • Var finns de bästa möjligheterna att pröva och utöka befintliga ESG-metoder? 
  • Hur kan vi bäst bedöma den holistiska effekten i våra försörjningskedjor (både fysiska och digitala)? 
  • Hur kan vi identifiera på vilket sätt dessa kan förbättras? 
  • Hur kan ESG ytterligare stärka företagets befintliga värderingar och syfte? 

Tre tips kring ESG 

Var transparent – Rom byggdes inte på en dag. Det viktiga är att komma igång. En del av din ESG-strategi bör därför fokusera på transparens. Var öppen med var du står idag. Patagonia, ett av världens mest välkända och målmedvetna varumärken, använder exempelvis fortfarande fossila bränslen i produktionen av några av deras jackor. De är dock öppna med det och berättar att de letar efter ett bättre sätt att producera.  

Glöm inte IT – Med ökad digitalisering, användning av data och fler onlinetjänster ökar våra digitala utsläpp och dess miljöpåverkan. Men det har inte fått så mycket uppmärksamhet, åtminstone inte ännu. Det är dock bara en tidsfråga innan IT hamnar i rampljuset som nästa stora miljöbov och då vill du ha börjat röra dig mot grönare IT. 

Vänta inte på reglering – Det har på senaste tid tagits många initiativ kring reglering och rapportering av ESG. Vänta dock inte på att du hamnar i granskning eller att nya krav ställs på din verksamhet. Hur ser era prioriteringar för ESG ut? Här kan du läsa om våra https://www.vmware.com/se/company/esg.html 

Per Gustafsson, Nordenchef, VMware