Dubbelt så många resenärer betalar för hållbart flygbränsle

– Försäljningskurvan för SAF (Sustainable Aviation Fuel) dvs hållbart biobränsle pekar uppåt, och en ökning med mer än 200 procent kan man inte ignorera. Men det står fortfarande för en oerhört liten del av vår försäljning. Vi ser dock en stabil ökning sedan sommaren då extremväder, värmerekord och översvämningar var en het fråga i media. Kanske detta ökade intresset för att flyga mera hållbart och att ta en aktiv roll i omställningen, säger Maria Hagelberg.

Den nordiska ökningen i köp av SAF-tillägg ligger i paritet med vad KLM ser i resten av världen. Idagsläget är SAF det drivmedelsalternativ som finns tillgängligt för att minska flygets klimatpåverkan. Elflyg och vätgas väntar runt hörnet, men dessa kommer inledningsvis främst att vara ett alternativ för kortare distanser. En av utmaningarna med SAF är dock att det är väsentligt mycket dyrare än fossilt bränsle.

– Det kommer ofrånkomligen att bli dyrare att flyga i takt med att hela industrin ställer om till mera hållbart. Sedan 2022 inkluderar vi en del SAF på alla biljetter. I dagsläget innehåller varje biljett upp till 1% SAF. Även om vi och många andra flygbolag investerar miljardbelopp i innovation och köp av SAF, så måste vi få med oss konsumenterna. Att erbjuda olika SAF-alternativ gör det enklare för kunderna att välja det alternativ som passar bäst. För små och stora företag har vi också skräddarsydda lösningar, säger Maria Hagelberg.

En Novusundersökning som KLM lät genomföra 2023 visar att en majoritet av de nordiska resenärerna vill bidra till ett mer hållbart flyg, men också att de tycker att det är svårt att göra hållbara val när de bokar en resa.

– Det är något vi har tagit till oss. Vi arbetar löpande med att göra det lättare för kunden att bidra till att göra hållbara val när de flyger. Det handlar bland annat om utbildning för företagskunder, synlighet i bokningsprocessen och om att skapa incitament genom vårt lojalitetsprogram Flying Blue, säger Maria Hagelberg.