De fysiska mötenas överlägsenhet

Möjligheterna med digitala möten är fantastiska. Att ha ett one to one möte digitalt är så mycket trevligare digitalt än på telefon. Ett bra digitalt möte är bättre än att inte ha det alls. 

Däremot är alla digitala former av ett möte bara näst bäst. I många fall den totala insatsen värd det då vi sparar tid, pengar och framför allt på klimatet. 

I de fysiska mötena kan vi dock utvecklas snabbare tillsammans, vi kan stärka relationerna på ett helt annat sätt, vi kan vara kreativa ihop och vi skrattar mer.   

Idag när de flesta organisationer skapar riktlinjer för det hybrida arbetssättet ser vi ofta att man missar att ta fram en mötesstruktur där man strategiskt bestämmer sig för vilka möten skall vara fysiska, vilka skall vara digitala och vilka skall vara hybrida.  

Vi kan alla vara överens om att de digitala mötena är här för att stanna. Så om jag killgisssar så av alla fysiska möten vi hade innan pandemin så kommer 70% vara digitala i någon form. Givetvis beroende på bransch och organisation.  

Då borde detta få en konsekvens i de fysiska mötena.  

Det vi saknat under dessa år av hemarbete är just kollegorna och att göra saker tillsammans. Så ta nu chansen att uppgradera de fysiska mötena till vad möten skall vara – Samverkan. 

Skapa möten som stärker relationerna, där ni gör saker tillsammans och där ni har kul. 

Ta bort information, avrapportering och statusuppdateringar. Det har vi andra kanaler för. 

Låt monologer vara ett minne blott eftersom det varken skapar motivation eller engagemang. 

Ta de fysiska mötena på större allvar. Avsätt mer tid för planering, ge helt enkelt mer kärlek till hela mötet.  

Några tips! 

Efter att du har tagit fram ett riktigt krispigt syfte som förklarar meningen och nyttan med mötet (det får gärna skapa en känsla) tar du fram 1-3 konkreta mål. Dvs vad skall ni ha uppnått när mötet är slut. 

Du själv kan när du planerar mötet besvara frågorna  

  • Vad vill jag att deltagarna skall veta? 
  • Vad vill jag att deltagarna skall känna? 
  • Vad vill jag deltagarna skall göra efter mötet? 

När du har ett tydligt syfte & mål och besvarat dessa frågor så är det lättare att skapa en agenda som hjälper deltagarna att ha gemensamma förväntningar. 

Planera också in för involvering och delaktighet. Det uppstår inte av sig själv.  

Lycka till!  

Micke Darmell, föreläsare och författare