Arbetsgivare brister i att tillhandahålla tillräckligt grön teknik

En nordisk undersökning från Lenovo visar på att en majoritet av anställda vill ha grönare teknik men nästan 90% uppger att deras arbetsgivare inte erbjuder detta i tillräcklig hög grad.   

 – Dagens konsumenter efterfrågar effektivare lösningar inom många aspekter av livet, och teknikområdet är inget undantag. Datorer, smartphones och annan hårdvara produceras idag med mer hänsyn till miljö och klimat än någonsin tidigare. Ändå försummar många arbetsgivare möjligheten att erbjuda dessa grönare val till sina anställda. 

Faktum är att vi är i akut behov av att hitta mer hållbara sätt att använda teknik både på jobbet och hemma, eftersom vår användning av teknik ökar konsekvent. Så arbetsgivare är i en nyckelposition att ge sina anställda möjligheter att använda mer miljövänliga teknikalternativ när de finns tillgängliga. 

Enligt undersökningen säger 88 procent av de nordiska respondenterna att deras arbetsgivare inte tillhandahåller dem eller endast delvis tillhandahåller tillräckliga alternativ för att välja grönare teknik. Mer än hälften (59%) anser att miljömedvetna konsumtionsval är viktiga, även när det gäller teknik. Detta är ett relevant område med tanke på att enheterna används i stor utsträckning dagligen. 

 – Undersökningen visade tydligt att medarbetarna vill ha bättre tillgång till miljövänlig teknik. De är också mer benägna att välja en miljökompenserad enhet än en som inte är det, säger Stefan Larsen, Director of Global Environmental Service and Solutions på Lenovo. För arbetsgivare är det viktigt att tillhandahålla smartare val och tekniska lösningar som bidrar till en ljusare, mer hållbar framtid. Många lösningar finns redan tillgängliga för arbetsgivare att överväga när de gör teknikköp. Dessa lösningar tar hänsyn till alla delar av försörjningskedjan från inköp av råmaterial, återvinning, design, transport, förpackning och återvinning efter livscykeln. Dessutom har utvecklingen av revolutionerande leveranskedjor, produktdesign och material gjort det möjligt för Lenovo att gå över till en cirkulär modell av ”design, användning, återvändande”. 

Ju mer teknik som används, desto grönare måste den vara 

Långt över en tredjedel av de tillfrågade (44%) använder enheter i mer än nio timmar om dagen och 61 procent av de tillfrågade har totalt 3 till 5 enheter de använder på jobbet och hemma. Siffrorna visar en stor mängd teknikanvändning, så grönare lösningar är ett måste för att ta hänsyn till och kompensera för ständigt ökande produkt- och energibehov. 55% av de anställda vill använda grönare teknik, men bara om arbetsgivaren betalar för det. Hittills har också en mycket liten grupp respondenter medvetet minskat antalet enheter av miljöskäl (5%). 

– Människors relation till teknik är vanligtvis mycket pragmatisk, fortsätter Stefan Larsen. Lämplig utrustning underlättar och kan berika människors dagliga liv, men ju fler enheter som används, desto större och obestridlig är påverkan på vår planets begränsade resurser. Att tillhandahålla ansvarsfulla alternativ är en väsentlig del av en ansvarsfull upphandlingsstrategi för alla företag och det kommer att i slutändan gynna oss alla. Som företag har vi ett ansvar gentemot alla våra intressenter att göra framsteg med våra vetenskapsbaserade klimatförändringsmål och åtaganden och hjälpa dem att få en positiv social inverkan i våra samhällen. 

Undersökningen visar också att arbetsgivarnas riktlinjer för upphandling av hållbar teknik är oklara för de anställda. Endast 20% vet om deras arbetsgivare har införlivat och implementerat riktlinjer för att köpa enheter på ett ansvarsfullt sätt. Mer än 40% av de tillfrågade vet inte om deras arbetsgivare överhuvudtaget vidtar lämpliga åtgärder för en grönare teknikinstallationsbas.