Ängelholm Helsingborg Airport flygplatsverksamhet fossilfri

Ängelholm Helsingborg Airport har i mer än tio år arbetat för att minska de fossila utsläppen av flygplatsverksamheten. Efter ett intensivt och omfattande arbete har det resulterat i att den verksamhet som bedrivs nu är fossilfri.

-Efter många års målmedvetet arbete har vi nu nått vårt mål att Ängelholms Flygplats AB (ÄFAB) bedriver en fossilfri flygplatsverksamhet. Det är ett resultat som vi är mycket stolta och glada över, säger Ulf Svensson, tf VD på Ängelholm Helsingborg Airport.

De har tagit arbetet mot att bli en fossilfri flygplatsverksamhet ytterligare ett steg genom en certifiering enligt det internationella programmet Airport Carbon Accreditation (ACA) och är sedan den 25 oktober 2022 godkända och certifierade på nivå 3+ Neutralitet, vilket innebär att flygplatsverksamheten är fossilfri efter kompensation.

I omställningsarbetet har de arbetat med både stora som små åtgärder för att minska fossila utsläpp. De har sett över fordon och maskiner och ersatt med fossilfria varianter. Ett annat område de har arbetat med är att minska energiförbrukningen. Biojetbränsle köps för medarbetares tjänsteflygresor, vilket innebär att även dessa är fossilfria. Alla olika åtgärder resulterar tillsammans i en 73% minskning av flygverksamhetens CO2 utsläpp. De har investerat i ett klimatfinansieringsprojekt för att kompensera de utsläpp som återstår.

-För framtiden kommer vi inte att slå oss till ro med detta utan vi kommer fortsätta vårt miljöarbete och i steg efter steg förbättra oss ytterligare, fortsätter Ulf Svensson, tf VD på Ängelholm Helsingborg Airport

ACA är det enda godkända globala certifieringsprogram för flygplatsers hållbarhetsarbete i att hantera och minska sina CO2 utsläpp. Det finns sex olika steg för certifiering där steg 3+ Neutralitet länge var det högsta och 38 flygplatser i Europa har nått detta steg. Numera har man utvecklat certifieringen och utökat med ytterligare två steg.